Školenie Sixpack

Tréningový plán cieleného zlepšovania brušných svalov obsahuje iba cvičenia a metódy na brušné svaly. Tento tréningový plán je možné použiť ako izolovanú tréningovú jednotku na doplnenie plánu budovania svalov. Brušné svaly by mali byť vždy precvičené v rovnakom rozsahu ako svaly spodnej časti chrbta. Tréningový plán… Školenie Sixpack

Tréningový plán spaľovania tukov pomocou silového tréningu

Vysvetlenie Okrem vytrvalostného tréningu by ste vždy mali zvážiť aj silový tréning zameraný na cielené spaľovanie tukov. Keďže dĺžka prestávky medzi jednotlivými sériami je iba 30 sekúnd, mnohé cvičenia je možné absolvovať v krátkom čase. Prestávka medzi jednotlivými stanicami by nemala presiahnuť čas cca. 1 minútu. Tréning … Tréningový plán spaľovania tukov pomocou silového tréningu

Osobný tréner

Profesia osobného trénera nie je oficiálnym pracovným názvom, čo znamená, že ktokoľvek sa môže nazývať osobným trénerom. Osobné školenie je individuálna, profesionálna forma podpory školenia kompetentného trénera. Počnúc cieleným plánovaním školení, cez podporu vzdelávania až po hodnotenie a revíziu tréningových plánov, môže osobný tréner… Osobný tréner

Osobné školenie

Úvod Osobný tréning je formou individuálnych tréningových konzultácií a podpory školenia s cieľom maximálneho alebo optimálneho zlepšenia výkonu a prípravy na súťaž. Vzhľadom na neustále rastúci počet potenciálnych zákazníkov v oblasti podpory športu vznikla v posledných rokoch profesionálna skupina s perspektívnymi rastúcimi príležitosťami. Začína sa v… Osobné školenie

Tréningový plán

Úvod Na to, aby ste mohli efektívne a úspešne absolvovať športový tréning, je potrebné optimálne, dlhodobé a správne plánovanie. Mnoho ambicióznych rekreačných športovcov a športovkyní stále častejšie hľadá odbornú radu od osobného trénera, aby rýchlejšie a bezpečnejšie dosiahli svoje športové ciele. Individuálne zostavený tréningový plán je užitočný vo vytrvalostných športoch… Tréningový plán

Tréningový plán funkčného silového tréningu

Silový tréning z funkčného hľadiska zahŕňa sériu cvičení, ktorých pohybové sekvencie súvisia s každodennými pohybmi. Cvičenie naťahovania nôh by bolo z funkčného hľadiska nevhodné, pretože postupnosť pohybov nie je v bežnom živote podobná žiadnemu pohybu. Pri funkčnom silovom tréningu tréningová hmotnosť… Tréningový plán funkčného silového tréningu