Školenie Sixpack

Tréningový plán cieleného zlepšovania brušných svalov obsahuje iba cvičenia a metódy na brušné svaly. Tento tréningový plán je možné použiť ako izolovanú tréningovú jednotku na doplnenie plánu budovania svalov. Brušné svaly by mali byť vždy precvičené v rovnakom rozsahu ako svaly spodnej časti chrbta. Tréningový plán… Školenie Sixpack

Počet sérií a opakovaní Silový tréning a chudnutie

Počet sérií a opakovaní Pri porovnaní vytrvalostných športov so silovým tréningom z hľadiska redukcie hmotnosti je možné vyvodiť nasledujúce závery. Silový tréning má tendenciu budovať svaly, zatiaľ čo vytrvalostný tréning môže viesť k strate svalov, pretože niektoré svaly sa nepoužívajú alebo sa používajú len málokedy. Pohybové vzorce sú vo vytrvalostných športoch príliš jednostranné, aby… Počet sérií a opakovaní Silový tréning a chudnutie

Posilňovanie a výživa

Synonymá v širšom zmysle Fitness, budovanie svalov, silový tréning, kulturistika Definícia Silový tréning Silový tréning zahŕňa nielen cielené budovanie svalov, ale aj zlepšenie maximálnej sily, výbušnej sily a vytrvalosti. Podľa cieľa, ktorý typ sily sa má podporovať, je potrebné vybudovať silový tréning, aby… Posilňovanie a výživa

Bielkoviny / bielkoviny | Posilňovanie a výživa

Bielkoviny/bielkoviny V zásade rozlišujeme medzi základnými živinami (sacharidy, tuky a bielkoviny) medzi energetickým metabolizmom a metabolizmom stavebných materiálov. Bielkoviny sú súčasťou stavebného metabolizmu, tj. Sú zodpovedné za budovanie svalov. Iba vtedy, keď už nie sú k dispozícii sacharidy, telo spaľuje bielkoviny na výrobu energie. Denná potreba bielkovín je 1 g… Bielkoviny / bielkoviny | Posilňovanie a výživa

Kreatín / Kreatín | Posilňovanie a výživa

Kreatín/Kreatín Kreatín (kreatín monohydrát, kreatín) je medziprodukt energetického metabolizmu. Kreatín sa tvorí v pečeni a obličkách z aminokyselín glycínu a arginínu. Kreatín vybudovaný vo svale posilňuje hypoglykemický inzulínový účinok a tým zvyšuje vstrebávanie cukru vo svale. Kreatín syntetizuje adenozíntrifosfát (= ATP), ... Kreatín / Kreatín | Posilňovanie a výživa