Biomechanické princípy

Úvod Pojem biomechanické princípy sa vo všeobecnosti týka využívania mechanických zákonov na optimalizáciu športového výkonu. Je potrebné poznamenať, že biomechanické princípy nie sú určené na rozvoj technológie, ale iba na zdokonalenie technológie. HOCHMUTH vyvinul šesť biomechanických princípov na využitie mechanických zákonov pri športovom strese. Hochmuth vyvinul päť… Biomechanické princípy

Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Biomechanické princípy

Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Zrýchlenie je definované ako zmena rýchlosti za jednotku času. Môže sa vyskytnúť v pozitívnej aj negatívnej forme. V športe je však dôležité iba pozitívne zrýchlenie. Zrýchlenie závisí od pomeru síl [F] k hmotnosti [m]. V dôsledku toho: Ak vyššia sila pôsobí na ... Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Biomechanické princípy