Pohybová koordinácia

Synonymá v najširšom zmysle Motorické učenie, koordinačné procesy, úrovne riadiacej slučky Angličtina: koordinácia pohybu Úvod Tento článok sa pokúša popísať ľudský pohyb v jeho vzhľade a ilustrovať možné procesy motorického učenia pomocou koordinačných procesov v ľudskom mozgu. Definícia Analýza koordinácie pohybu je súčasťou vedy o ... Pohybová koordinácia

Biomechanické princípy

Úvod Pojem biomechanické princípy sa vo všeobecnosti týka využívania mechanických zákonov na optimalizáciu športového výkonu. Je potrebné poznamenať, že biomechanické princípy nie sú určené na rozvoj technológie, ale iba na zdokonalenie technológie. HOCHMUTH vyvinul šesť biomechanických princípov na využitie mechanických zákonov pri športovom strese. Hochmuth vyvinul päť… Biomechanické princípy

Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Biomechanické princípy

Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Zrýchlenie je definované ako zmena rýchlosti za jednotku času. Môže sa vyskytnúť v pozitívnej aj negatívnej forme. V športe je však dôležité iba pozitívne zrýchlenie. Zrýchlenie závisí od pomeru síl [F] k hmotnosti [m]. V dôsledku toho: Ak vyššia sila pôsobí na ... Princíp optimálnej dráhy zrýchlenia Biomechanické princípy

Telesná výchova

Synonymá v najširšom zmysle Pohybová materská škola, pohyb v predškolskom veku, pohybová koordinácia Úvod Nasledujúce informácie slúžia na rozvoj pohybu u dojčiat, batoliat a predškolákov. Pohyb v tomto veku treba jasne odlišovať od pohybu v detstve. Primárnym cieľom telesnej výchovy je podporovať nezávislosť a sociálne správanie… Telesná výchova

Sociálny a kognitívny rozvoj Telesná výchova

Sociálny a kognitívny rozvoj Pochopenie pravidiel, sociálna citlivosť a frustračná tolerancia, spolupráca a ohľaduplnosť patria k základným sociálnym kvalifikáciám, ktoré by sa mali v telesnej výchove dosahovať. Vychovávateľ však v sociálnej výchove čelí mnohým problémom súvisiacim s vekom. Dojčatá do 3 rokov akceptujú každého, kto sa s nimi hrá. … Sociálny a kognitívny rozvoj Telesná výchova

Telesná výchova v materskej škole Telesná výchova

Telesná výchova v materskej škole Telesná výchova hrá v materskej škole dôležitú úlohu. K tomu patrí aj podpora motivácie k cvičeniu. Deti by mali posilniť svoju motoriku a zabaviť sa pohybom, ktorý môže v dospelosti zabrániť vzniku nadváhy. Prostredníctvom telesnej výchovy dieťa spoznáva vlastné telo a prostredie,… Telesná výchova v materskej škole Telesná výchova

Biomechanika v športe

Synonymá v širšom zmysle Fyzika, Biofyzika, Mechanika, Kinematika, Dynamika, Statika: biomechanika Biomechanika športu je vedecká subdisciplína vedy o športe a pohybe. Predmetom biomechanického skúmania sú externe sa vyskytujúce pohyby v športe. Biomechanika popisuje symbiózu fyziky a biologických oranizmov. S modelmi a konceptmi mechaniky sú pokusy ... Biomechanika v športe