Čo je splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť? | Zdravotná starostlivosť

Čo je zástupca zdravotnej starostlivosti? Plná moc sa spravidla používa vtedy, ak sa nemôžete rozhodnúť sami z dôvodu choroby alebo iných dôvodov. To je tiež prípad zástupcu zdravotnej starostlivosti, ktorý pokrýva všetky zdravotné a lekárske záležitosti. Stručne povedané, znamená to, že písomne ​​určíte, kto ... Čo je splnomocnenec pre zdravotnú starostlivosť? | Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Definícia- Čo je to zdravotná starostlivosť? Zdravotná starostlivosť je termín používaný na opis opatrení navrhnutých na udržanie a zlepšenie zdravotného stavu jednotlivca a na predchádzanie vzniku možných chorôb. Zdravotná starostlivosť konkrétne zahŕňa napríklad preventívne lekárske prehliadky na včasné rozpoznanie chorôb alebo ponuky na zlepšenie… Zdravotná starostlivosť

V akom veku by som mal začať program zdravotnej starostlivosti? | Zdravotná starostlivosť

V akom veku by som mal začať program zdravotnej starostlivosti? Zdravotná starostlivosť začína, ako je už naznačené z predchádzajúcich sekcií, už pred pôrodom. Aby sa udržalo a zlepšovalo zdravie z dlhodobého hľadiska, je prirodzene vhodné začať čo najskôr s vhodnou zdravotnou starostlivosťou a… V akom veku by som mal začať program zdravotnej starostlivosti? | Zdravotná starostlivosť

Zásada periodizácie

Definícia Periodizácia je forma silového tréningu, ktorý ponúka dobrú rovnováhu medzi regeneráciou a záťažou a sľubuje cielené zlepšenie a budovanie svalov s nízkym rizikom zranenia. Základy Rozlišuje sa lineárna a vlnová periodizácia. Ide o to, prispôsobiť objem (rozsah tréningu) a intenzitu (percento maximálnej hmotnosti), ale ... Zásada periodizácie

Jedna periodizácia vs. dvojitá periodizácia Zásada periodizácie

Jednoduchá periodizácia vs. dvojitá periodizácia V závislosti od druhu športu/disciplíny sa rozlišuje jednoduchá a dvojitá periodizácia. Obe majú výhody aj nevýhody: Nevýhody dvojitej periodizácie: Výhody dvojitej periodizácie: Táto téma vás môže tiež zaujímať: Princíp postupného zaťažovania 1. súťažné obdobie narúša tréningový rytmus ... Jedna periodizácia vs. dvojitá periodizácia Zásada periodizácie

Výživa a fitnes Fitnes

Výživa a kondícia V skutočnosti výživa ovplyvňuje našu kondíciu viac, ako si mnohí myslia. Zdravá strava odporúča zloženie 45% uhľohydrátov, 30% tukov (z toho 10% nasýtených tukov, mononenasýtených tukov a polynenasýtených tukov) a 25% bielkovín. Konkurenční športovci, napríklad maratónski bežci, majú výrazne zvýšenú potrebu uhľohydrátov, zatiaľ čo siloví… Výživa a fitnes Fitnes

Fitness

Synonymá v najširšom slova zmysle kondičný tréning, silový tréning, vytrvalostný tréning, kondičný tréning zameraný na zdravie, zdravie, fyzická zdatnosť, angličtina: fyzická zdatnosť Definícia Vo všeobecnosti je kondícia definovaná ako schopnosť človeka žiť a vykonávať určené činnosti. V Dudene sa termín spôsobilosť redukuje na fyziologický aspekt a považuje sa za dobrý fyzický ... Fitness

Ciele kondičného tréningu Fitnes

Ciele kondičného tréningu Cieleným kondičným tréningom je možné dosiahnuť nasledujúce ciele: Optimalizáciu kardiovaskulárneho systému prostredníctvom cieleného vytrvalostného tréningu Tréning svalstva Udržiavanie pohyblivosti cieleným strečingom Udržujte obratnosť koordinačným tréningom Kompenzujte nervový stres cielenými relaxačnými technikami. Kondičný a silový tréning Vzhľadom na rastúcu mechanizáciu… Ciele kondičného tréningu Fitnes

Kondícia a vytrvalostný tréning Fitnes

Kondičný a vytrvalostný tréning Cielený vytrvalostný tréning je nepochybne najdôležitejším faktorom kondičného tréningu. Zlepšenie vytrvalosti má nielen pozitívny vplyv na výkon, ale tiež predchádza degeneratívnym kardiovaskulárnym ochoreniam. Patria k najčastejším chorobám v západnom svete a zaujímajú prvé miesto v štatistikách úmrtí. Abstinencia od… Kondícia a vytrvalostný tréning Fitnes

Strečing a fitnes Fitnes

Strečing a kondícia Okrem sily, vytrvalosti a rýchlosti je mobilita podoblasťou kondičných schopností, a preto by mala byť súčasťou každého plánu kondičného tréningu. Cieleným strečingom je možné dosiahnuť pozitívne adaptačné účinky na organizmus. Strečing je však v športovej vede kontroverznou témou a súčasné znalosti môžu čoskoro predbehnúť nové ... Strečing a fitnes Fitnes