Dôsledky stresu

Úvod Stres je jav, ktorý v organizme vyvoláva fyzické aj psychické reakcie. Z medicínskeho hľadiska stres vedie k aktivácii určitých oblastí mozgu, ktoré následne spôsobujú zvýšené svalové napätie a uvoľňovanie hormónov. Postihnutí vnímajú tieto fyzické efekty ako napäté svaly krku a chrbta alebo bolesti brucha. … Dôsledky stresu

Aká je súvislosť medzi stresom a úzkosťou? | Dôsledky stresu

Aké je spojenie medzi stresom a úzkosťou? Strach je pocit, ktorý veľmi často vedie k subjektívne prežívanému stresu. Sama o sebe je úzkosť základným pocitom, ktorý má chrániť pred bezprostredným nebezpečenstvom. Rovnako ako stres vedie k aktivácii obehového systému. Vždy však má charakter, že… Aká je súvislosť medzi stresom a úzkosťou? | Dôsledky stresu

Zhrnutie Ste v strese? - To sú znamenia

Zhrnutie Stresové symptómy sa prejavujú problémami so srdcom a krvným obehom, ako je vysoký krvný tlak, búšenie srdca a dýchacie ťažkosti. Môžu sa objaviť aj bolesti hlavy, krku, chrbta a kĺbov. V gastrointestinálnom trakte spôsobuje stres symptómy ako hnačka, zápcha, tlak v žalúdku, podráždený žalúdok, syndróm dráždivého čreva a pálenie záhy. Strata … Zhrnutie Ste v strese? - To sú znamenia

Stresové faktory

Definícia Pojem „stresové faktory“, tiež nazývaný stresory, zahŕňa všetky vnútorné a vonkajšie vplyvy, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť stresovú reakciu. To, ktoré okolnosti v ľuďoch pôsobia ako stresové faktory a do akej miery, to výrazne závisí od človeka k človeku a závisí od mnohých faktorov. Stresové faktory sú rozdelené na… Stresové faktory

Čo sú stresové faktory u detí? | Stresové faktory

Aké sú stresové faktory u detí? Aj keď môže byť stresová reakcia u detí a dospelých veľmi podobná, medzi vyvolávacími faktormi existujú veľké rozdiely. Faktory sociálneho stresu teda zvyčajne hrajú u detí ešte väčšiu úlohu. Jedným z hlavných stresových faktorov v tejto súvislosti sú rodinné problémy, ako je rozvod, ale aj ... Čo sú stresové faktory u detí? | Stresové faktory

Čo sú pozitívne stresové faktory? | Stresové faktory

Aké sú pozitívne stresové faktory? Pojem pozitívny stresový faktor znie pre mnohých ľudí spočiatku paradoxne. Ale ako sme už videli v kontexte negatívnych stresových faktorov, aj tu platí, že stresové faktory sú spočiatku jednoducho neutrálne vnútorné a vonkajšie podnety, ktoré majú na človeka vplyv. Či už tento… Čo sú pozitívne stresové faktory? | Stresové faktory

Zníženie stresu

Synonymá Napätie, napätie, poruchy spánku, stres, eustres Ako zmierniť psychicko-emocionálny stres? Dôležitým zistením v kontexte zníženia stresu je, že pre úroveň stresu v tele nie je rozhodujúci vonkajší stres, ale vnútorný, vnímaný stres. Spočiatku je to teda otázka vlastného vnímania stresu ... Zníženie stresu