Typy OCD

Táto stránka je pokračovaním stránky. K prehľadu obsedantno-kompulzívnej poruchy. Obsedantné myšlienky a nutkavé činy môžu mať rôzny stupeň intenzity a prejavujú sa rôznymi spôsobmi. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce formy obsedantno-kompulzívnej poruchy: Ľudia, ktorí trpia nutkaním ovládať, sa cítia nútení všetko skontrolovať. Často sú to situácie… Typy OCD

Zhrnutie Druhy OCD

Zhrnutie V súhrne je dôležité rozlišovať medzi nutkavými myšlienkami a nutkavými činmi. Kompulzívne myšlienky sú myšlienky, ktoré sa vyskytujú opakovane a existujú dlho. Okrem toho sa môžu objaviť aj vo forme impulzov alebo myšlienok. Dotknuté osoby pociťujú nutkavé myšlienky, impulzy alebo nápady občas ako ponižujúce a nevhodné. … Zhrnutie Druhy OCD