Je možné zaregistrovať viac ako jedného splnomocneného zástupcu do jednej plnej moci? | Plná moc - Všetko okolo tejto témy!

Je možné zaregistrovať viac ako jedného splnomocnenca v jednom plnomocenstve? Áno, plná moc môže zahŕňať aj niekoľko splnomocnených zástupcov. Udelené plné moci môžu byť zodpovedné za rôzne podoblasti. Môžu však byť udelené aj dvojnásobné plné moci. To napríklad znamená, že dvaja splnomocnení zástupcovia môžu ... Je možné zaregistrovať viac ako jedného splnomocneného zástupcu do jednej plnej moci? | Plná moc - Všetko okolo tejto témy!