Terapia agorafóbie

Toto je pokračovanie témy Agorafóbia, všeobecné informácie o téme sú k dispozícii na adrese Agorafóbia Úvod Ľudia trpiaci úzkostnou poruchou by sa mali vyrovnať so svojou chorobou, tj s príčinami, príznakmi a následkami. Rovnako ako všetky ostatné úzkostné poruchy, prvým krokom úspešnej terapie je priznať si strach z ... Terapia agorafóbie

Konfrontačná terapia Terapia agorafóbie

Konfrontačná terapia V rámci behaviorálnej terapie sa konfrontácia so situáciami vyvolávajúcimi úzkosť osvedčila ako úspešná metóda na stratu strachu zo situácií alebo predmetov. Postihnutý vedome hľadá situácie (často sprevádzané terapeutom), ktorým sa v minulosti vyhýbal alebo ich vyhľadával iba s veľkým strachom. Cieľ … Konfrontačná terapia Terapia agorafóbie

Sociálna fóbia

Synonymá Definícia strachovej fóbie Sociálna fóbia je trvalý strach zo stretnutia a interakcie s inými ľuďmi a najmä strach z negatívneho hodnotenia ostatných. Pri sociálnej fóbii, ako pri každej inej fóbii, postihnutý pociťuje logicky nepochopiteľný (iracionálny) strach. V sociálnej fóbii, ako naznačuje názov, tento strach súvisí s ... Sociálna fóbia

Strach z lietania

Synonymá Aerofóbia, Aviofóbia, Aeroneuróza Príznaky Okrem symptómov špecifickej úzkosti (odkaz) sa približne u 1/3 všetkých osôb postihnutých strachom z lietania vyskytujú najmä nasledujúce príznaky: Strach z lietania sa môže prejavovať na rôznych úrovniach : Ešte predtým, ako je v lietadle osoba trpiaca strachom z lietania, ... Strach z lietania

Druhy strachu z lietania Strach z lietania

Druhy strachu z lietania Mierne- stredne výrazný strach z lietania Ľudia sa v lietadle a počas letu cítia nepríjemne. Vyššie uvedené symptómy sa však vyskytujú len veľmi zriedka a/alebo vo veľmi oslabenej forme. Vyjadrený strach z lietania Pred letom a počas letu postihnuté osoby vykazujú niekoľko vyššie uvedených symptómov a okrem toho… Druhy strachu z lietania Strach z lietania

Špecifická úzkosť

Synonymum v širšom zmysle „izolovaná fóbia“, archnofóbia, strach z určitých situácií, strach z pavúkov, strach z injekcií, zvieracia fóbia, strach z lietania Definícia Špecifická úzkosť (špecifická fóbia, známa tiež ako izolovaná fóbia) sa týka výraznej a dlhej -pretrvávajúca úzkostná reakcia, ktorá súvisí s konkrétnymi predmetmi (napr. strach z pavúka, med. arachnofóbia) alebo ... Špecifická úzkosť

EpidemiológiaZdroje Špecifická úzkosť

Epidemiologické zdroje Špecifická úzkosť (špecifická fóbia) sa v populácii vyskytuje najčastejšie v porovnaní s inými úzkostnými poruchami (sociálna fóbia, agorafóbia atď.). V rámci špecifickej fóbie sa častejšie vyskytujú nasledujúce typy: Štúdie ukázali, že 5-20% nemeckých občanov ochorie každý rok. Tu sú evidentné aj rodovo špecifické rozdiely, pretože ženy sú oveľa viac ... EpidemiológiaZdroje Špecifická úzkosť