Riziká prsníka

Prsník je zvyčajne čisto kozmetickou operáciou, a preto nie je zvyčajne financovaný zákonnými alebo súkromnými zdravotnými poisťovňami. Náklady na samotnú operáciu a všetky ďalšie opatrenia musia pacienti znášať sami. V tejto súvislosti veľa ľudí prehliada skutočnosť, že náklady na liečbu možných následkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v ... Riziká prsníka