Trvanie burzitídy kolena

Úvod Existujú rôzne druhy burzitídy kolena. Najbežnejšie sú bursitis prepatellaris a bursitis infrapatellaris. „Pre“ znamená „pred“ a „infra“ znamená „nižšie“. V dôsledku toho môže byť ovplyvnená burza pred kolenom (latinsky: patella) aj tá pod kolenom. Burzitída je vo všeobecnosti spôsobená preťažením. Toto môže… Trvanie burzitídy kolena