Následná starostlivosť o zlomeninu vonkajšieho členka

Ako sa lieči zlomenina vonkajšieho členka? Následná liečba po zlomenine vonkajšieho členka závisí od toho, ako komplikovaná zlomenina bola (a či došlo k sprievodným poraneniam) a aký druh terapie bol potrebný pre zlomeninu vonkajšieho členku. Vo všeobecnosti však možno dodržiavať tieto zásady: Či bola zlomenina ošetrená konzervatívne ... Následná starostlivosť o zlomeninu vonkajšieho členka

Diagnostika | Zlomenina vonkajšieho členku

Diagnostika Pri podozrení na vonkajšiu zlomeninu členka sa najskôr urobí klasický röntgen v dvoch rovinách členkového kĺbu, aby sa posúdili predovšetkým kostné štruktúry a zistilo sa, či je v skutočnosti zlomenina alebo iba vyvrtnutý členok. Röntgenový obraz je možné použiť aj na plánovanie následnej terapie a… Diagnostika | Zlomenina vonkajšieho členku

Trvanie procesu hojenia Zlomenina vonkajšieho členku

Trvanie procesu hojenia Čas potrebný na uzdravenie vonkajšej zlomeniny členka závisí vo veľkej miere od jeho závažnosti a od výslednej terapeutickej metódy. V zásade sa rozlišuje operatívna a neoperačná, tj. Konzervatívna terapia. Nechirurgická terapia začína bezprostredne po poranení a jednou z jej najdôležitejších zložiek je ... Trvanie procesu hojenia Zlomenina vonkajšieho členku

Zhrnutie Doba hojenia zlomeniny vonkajšieho členka

Zhrnutie Bez ohľadu na typ zlomeniny majú vonkajšie zlomeniny členka veľmi dobrú prognózu. Po cca. 2 mesiace je opäť možné normálne, mierne namáhanie postihnutej nohy a najneskôr po 6 mesiacoch sa môžu športy ako beh alebo futbal opäť venovať. Pri konzervatívnej aj chirurgickej terapii sa komplikácie vyskytujú len zriedkavo. … Zhrnutie Doba hojenia zlomeniny vonkajšieho členka

Terapia | Liečba zlomeniny laterálneho malleolu bez operácie

Terapia Prvými opatreniami, ktoré má laik urobiť v prípade zlomeniny vonkajšieho členku, sú ochladenie, zdvihnutie a uvoľnenie postihnutej nohy. Rozhodne by ste sa mali poradiť s lekárom, pretože iba on alebo ona môže vhodnými vyšetreniami a zobrazovacími postupmi určiť rozsah zlomeniny a tým aj potrebnú terapiu. … Terapia | Liečba zlomeniny laterálneho malleolu bez operácie

Chirurgický zákrok po zlomenine vonkajšieho členka

Chirurgická terapia externej zlomeniny členka Všetky vytesnené zlomeniny členka alebo tie, ktoré majú nestabilné poranenie syndesmózy, musia byť operované. Presná obnova osi, dĺžky a rotácie členkových kostí je kľúčom k úspechu terapie. Núdzová indikácia na okamžitú operáciu zlomeniny vonkajšieho členka existuje ... Chirurgický zákrok po zlomenine vonkajšieho členka

Následná starostlivosť | Chirurgický zákrok po zlomenine vonkajšieho členka

Následná starostlivosť Po úspešnom chirurgickom zákroku zlomeniny vonkajšieho členka môže dôjsť k včasnej funkčnej následnej liečbe, to znamená, že pri odľahčovaní operovanej nohy sa dá trénovať pohyblivosť členkového kĺbu. Odliatok dolnej časti nohy je potrebný iba v prípade rozsiahlych zlomenín. Vložené navinuté trubice (Redonove drenáže) sa odstránia na… Následná starostlivosť | Chirurgický zákrok po zlomenine vonkajšieho členka

Terapia zlomeniny vonkajšieho členku

Úvod Zlomeninu vonkajšieho členka (zlomeninu fibuly) je možné liečiť chirurgicky alebo konzervatívne. Aká liečba je v jednotlivých prípadoch vhodná, závisí od presného umiestnenia zlomeniny a od toho, ktoré štruktúry sú postihnuté. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité, či je ovplyvnená aj syndesmóza („adhézia väzov“) medzi vnútorným a vonkajším členkom a ... Terapia zlomeniny vonkajšieho členku

Konzervatívna liečba zlomeniny vonkajšieho členka Terapia zlomeniny vonkajšieho členku

Konzervatívna terapia zlomeniny vonkajšieho členka Konzervatívna terapia zlomeniny vonkajšieho členku je v zásade možná pri neposunutých zlomeninách a zlomeninách bez poranenia syndesmózy. Patria sem jednoduché vonkajšie zlomeniny členka alebo vnútorné zlomeniny členka pod syndesmózou, ako aj nevytlačené vonkajšie zlomeniny členka na úrovni syndesmózy, za predpokladu, že syndesmóza ... Konzervatívna liečba zlomeniny vonkajšieho členka Terapia zlomeniny vonkajšieho členku