Porušenie obehu sietnice

Úvod Náhla bezbolestná strata zraku alebo dokonca rýchla slepota na jedno oko je typickým znakom poruchy obehu sietnice. Toto predstavuje oftalmologickú núdzovú situáciu a malo by sa liečiť okamžite, inak hrozí trvalé poškodenie sietnice. V závislosti od typu postihnutej sietnicovej cievy (sietnice)… Porušenie obehu sietnice