Trvanie a prognóza FAS Syndróm fetálneho alkoholu

Trvanie a prognóza FAS Fetálny alkoholový syndróm, ako je pre syndrómy typické, je nevyliečiteľný stav. Ako je popísané vyššie, len niektoré z vývojových oneskorení je možné nahradiť. Epidemiologicky sa ukázalo, že ľudia trpiaci FAS majú skrátenú dĺžku života. V neskoršom živote budú často rozrušení ... Trvanie a prognóza FAS Syndróm fetálneho alkoholu

Syndróm fetálneho alkoholu

Úvod Fetálny alkoholový syndróm patrí medzi takzvané embryonálne fetopatie. Ide o skupinu chorôb charakterizovaných poškodením alebo malformáciou nenarodeného dieťaťa počas tehotenstva. V Nemecku je to tiež najčastejší dôvod mentálneho postihnutia. V Nemecku sa narodí približne každé tisícinové dieťa so známkami fetálneho alkoholu ... Syndróm fetálneho alkoholu