Kde môžem požiadať o materské? | Materské - Všetko okolo témy!

Kde môžem požiadať o materský príspevok? Budúce matky dobrovoľne alebo povinne poistené môžu požiadať o materské priamo v zákonnej zdravotnej poisťovni, v ktorej sú poistené. Na to, aby bolo možné získať príspevok zamestnávateľa, musí byť zamestnávateľovi predložený aj lekársky posudok potvrdzujúci predpokladaný dátum doručenia. Nastávajúce mamičky ... Kde môžem požiadať o materské? | Materské - Všetko okolo témy!

Ako plynie materská dávka do daňového priznania? | Materské - Všetko okolo témy!

Ako plynie materská dávka do daňového priznania? Materský príspevok aj príspevok na materské od zamestnávateľa sú vo všeobecnosti oslobodené od dane. Dávky však napriek tomu musia byť uvedené v daňovom priznaní. Pre daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2017 je materský príspevok potrebné zapísať do riadku deväťdesiatšesť v hlavnom formulári ... Ako plynie materská dávka do daňového priznania? | Materské - Všetko okolo témy!

Je priznateľná materská dávka? | Materské - Všetko okolo témy!

Je materská dávka prípustná? Materský príspevok vo všeobecnosti nie je možné poberať. Vyhradené sociálne dávky, ako napríklad materské, príspevok na výchovu, prídavok na dieťa, dávka v nezamestnanosti alebo príspevok na bývanie, slúžia na zaručenie minimálnej sumy životného minima. Tieto výhody nie sú v žiadnom prípade spojené. Zvláštnosti materského pre štátne zamestnankyne Materská dovolenka je špeciálne upravená… Je priznateľná materská dávka? | Materské - Všetko okolo témy!

Ako dlho je k dispozícii dávka materskej dovolenky? | Dávka v materstve

Ako dlho je k dispozícii dávka na materskej dovolenke? Materské sa vypláca počas ochrannej lehoty v materstve. Obdobie ochrany materstva začína šesť týždňov pred a končí osem týždňov po vypočítanom dátume pôrodu. Ak sa dieťa narodí príliš skoro alebo má preukázané zdravotné postihnutie, osemtýždňová ochranná lehota materstva po pôrode… Ako dlho je k dispozícii dávka materskej dovolenky? | Dávka v materstve

Môžem ísť na dovolenku so zákazom zamestnania? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva

Mám dovolené ísť na dovolenku so zákazom zamestnania? V zásade je dovolené ísť aj na dovolenku počas zákazu zamestnávania. Aby ste si však boli istí, je vhodné nechať si vopred potvrdiť lekára, že vaša dovolenka je zdraviu neškodná. To môže… Môžem ísť na dovolenku so zákazom zamestnania? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva

Má zákaz zamestnania nejaký vplyv na môj rodičovský príspevok? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva

Má zákaz zamestnania nejaký vplyv na môj rodičovský príspevok? Rodičovský príspevok je možné vyplácať až 14 mesiacov po narodení dieťaťa. Zákaz zamestnania počas tehotenstva nemá vplyv na výšku rodičovského príspevku, pretože jeho výpočet je založený na plate 12 mesiacov ... Má zákaz zamestnania nejaký vplyv na môj rodičovský príspevok? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva

Vyzerá zákaz práce inak, ak čakáte dvojčatá? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva

Vyzerá zákaz zamestnania inak, ak čakáte dvojičky? Keď sa dieťa má narodiť, zákon o ochrane materstva stanovuje ochrannú dobu od 6 týždňov pred narodením do najmenej 8 týždňov po pôrode. Ak existuje dvojité alebo viacnásobné tehotenstvo, tieto obdobia sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia. Zákaz zamestnávania… Vyzerá zákaz práce inak, ak čakáte dvojčatá? | Zákaz zamestnania počas tehotenstva