Príznaky rakoviny vaječníkov

Synonymá v širšom zmysle Lekársky: Ovariálny karcinóm Ovariálny nádor Ovariálny nádor K rakovine vaječníkov nemožno priradiť žiadne typické symptómy. Rakovina vaječníkov väčšinou zostáva nepovšimnutá a je náhodne odhalená pri vyšetrení gynekológom. Znaky, ktoré môžu naznačovať prítomnosť rakoviny vaječníkov, však môžu zahŕňať napríklad zmeny menštruácie. Ak… Príznaky rakoviny vaječníkov

Liečba rakoviny vaječníkov

Synonymá v širšom zmysle Lekársky: Ovariálny karcinóm Ovariálny nádor Ovariálny nádor Definícia Ovariálny karcinóm je malígny nádor vaječníkov, ktorý sa môže vyskytnúť na jednej alebo oboch stranách. Typ rakoviny vaječníkov sa vyznačuje histologickým obrazom. Nádory sú teda rozdelené na epiteliálne nádory, ktoré sú nádormi pochádzajúcimi z buniek ... Liečba rakoviny vaječníkov

Alternatívne choroby (diferenciálna diagnostika) Liečba rakoviny vaječníkov

Alternatívne ochorenia (diferenciálna diagnostika) Niekoľko symptómov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri rakovine vaječníkov, ako aj pri masách v brušnej oblasti, môže mať aj inú príčinu: môžu naďalej spôsobovať masy. Bunky z konečníka (nádor konečníka - nádor konečníka - nádor konečníka) môžu tiež preniknúť (infiltrovať) do vaječníkov, a tak simulovať ... Alternatívne choroby (diferenciálna diagnostika) Liečba rakoviny vaječníkov

Terapia stromálnych nádorov Liečba rakoviny vaječníkov

Terapia stromálnych nádorov Ak je nádor stále veľmi malý a žena si stále želá mať deti, je možné zodpovedajúcim vajíčkovodom odstrániť iba vaječník postihnutý nádorom. Keď je však plánované rodičovstvo úplné alebo ak je nádor veľký, vykoná sa radikálna operácia ako pri… Terapia stromálnych nádorov Liečba rakoviny vaječníkov

Následná starostlivosť | Liečba rakoviny vaječníkov

Následná starostlivosť Po liečbe nádoru vaječníkov (karcinómu vaječníkov) by sa mali vykonávať pravidelné kontrolné vyšetrenia. V prvých dvoch rokoch po liečbe by mal pacient absolvovať kontrolu každé tri mesiace, v treťom až piatom roku po ošetrení každých šesť mesiacov a od piateho roku po ukončení liečby každý rok. Najmä… Následná starostlivosť | Liečba rakoviny vaječníkov