Terapia na zachovanie prsníka (BET)

Úvod Pri konzervácii prsníka sa odstráni iba nádor (rakovina) z prsníka, pričom sa zachová zostávajúce zdravé prsné tkanivo. V dnešnej dobe je BET bežný postup, ktorý je väčšinou kombinovaný s následným ožiarením prsníka. V súčasnosti sa terapia zachovávajúca prsníky používa asi u 75% rakoviny prsníka a môže za predpokladu určitých kritérií… Terapia na zachovanie prsníka (BET)

Sú šance na prežitie lepšie pri liečbe, ktorá nešetrí prsia? | Terapia na zachovanie prsníka (BET)

Sú šance na prežitie lepšie pri terapii, ktorá nekonzervuje prsia? Pri BET je zhubné tkanivo úplne odstránené. Počas operácie sa odobraté tkanivo mikroskopicky vyšetrí, aby sa zistilo, či sú nádorové bunky obklopené zdravými bunkami - to znamená, že nádor bol odstránený ako celok. Ak toto nie je… Sú šance na prežitie lepšie pri liečbe, ktorá nešetrí prsia? | Terapia na zachovanie prsníka (BET)