Diagnóza epilepsie

Úvod Ak existuje podozrenie na epilepsiu, mali by ste sa obrátiť na neurológa, aby vám objasnil. Na diagnostiku epilepsie je k dispozícii množstvo diagnostických možností. Vylúčiť možno aj ďalšie choroby, ktoré spôsobujú podobné príznaky. Pre ďalšiu liečbu je dôležité vedieť, o aký typ epilepsie sa môže jednať, a preto starostlivé vyšetrenie… Diagnóza epilepsie

Príznaky epilepsie

Úvod Pri epilepsii sa rozlišuje medzi generalizovanými a fokálnymi záchvatmi. Posledne uvedené je možné ďalej rozdeliť na jednoduché fokálne, komplexné fokálne a sekundárne generalizované záchvaty. Okrem toho existujú špeciálne formy, ktoré majú vlastnosti oboch typov záchvatov. Dôležité pojmy v súvislosti s epilepsiou sa týkajú opisu záchvatov. Patria sem… Príznaky epilepsie

Keppra®

Definícia Keppra® je obchodný názov lieku Levetiracetam. Jedná sa o liek zo skupiny antiepileptických liekov. Používa sa na liečbu, najmä na prevenciu epileptických záchvatov. Schválenie Keppra® obsahuje účinnú látku, a preto sa používa ako monoterapia na liečbu fokálnych záchvatov od veku… Keppra®

Predávkovanie | Keppra®

Predávkovanie Predávkovanie Kepprou® môže spôsobiť rôzne príznaky. Patrí sem ospalosť, agresivita a znížené vedomie. Predávkovanie môže v najhoršom prípade viesť aj k útlmu dýchania a kóme. Zvlášť dýchavičnosť, ak nie je liečená rýchlo, môže tiež viesť k smrti pacienta. Predávkovanie sa lieči výplachom žalúdka ... Predávkovanie | Keppra®

Tehotenstvo | Keppra®

Tehotenstvo Ak je to možné, používaniu Keppra® počas tehotenstva sa treba vyhnúť. Nie je možné vylúčiť, že Keppra® zvyšuje riziko vrodených chýb alebo chorôb nenarodeného dieťaťa. Pokusy na zvieratách pravdepodobne ukázali, že liek má negatívny vplyv na reprodukciu. Ak sú pacientky skutočne tehotné alebo ak existuje… Tehotenstvo | Keppra®

Epileptický záchvat

Synonymum Definícia záchvatu Epileptický záchvat je dočasná porucha nervových buniek celého mozgu alebo jeho častí. Typický pre záchvat je náhly nástup dysfunkcie, ktorý sa môže prejaviť napríklad svalovými zášklbami, ale aj citlivými príznakmi, ako je mravčenie. Epileptický záchvat je klinicky ... Epileptický záchvat

Stres ako spúšťač Epileptický záchvat

Stres ako spúšťač Samotný stres môže spôsobiť záchvaty. Vo všeobecnosti však nejde o epileptické, ale o neepileptické, psychogénne alebo disociatívne záchvaty, spravidla v kontexte závažného psychosomatického ochorenia. U ľudí s epilepsiou môže byť frekvencia epileptických záchvatov zvýšená vo fázach silného psychického stresu. Alkohol ako spúšť Alkohol samotný ... Stres ako spúšťač Epileptický záchvat