Dlhodobá pamäť

Dlhodobá pamäť je súčasťou našej pamäte. Je zodpovedný za dlhodobé uchovávanie informácií. To zahŕňa aj schopnosť získať tieto informácie. Je distribuovaný do rôznych oblastí nášho mozgu a možno ho zhruba rozdeliť do dvoch foriem. To závisí od typu informácií, ktoré… Dlhodobá pamäť

Ako si môžete trénovať dlhodobú pamäť? | Dlhodobá pamäť

Ako môžete trénovať svoju dlhodobú pamäť? Existuje mnoho rôznych metód, ktoré môžu pomôcť zlepšiť a trénovať dlhodobú pamäť. Preto je veľmi dôležité, aby informácie, ktoré sa treba naučiť, boli prepojené s emóciami alebo inými nezabudnuteľnými asociáciami alebo charakteristikami. To znamená, že väčšina vecí, ako napríklad slovník alebo dopravné značky, je ... Ako si môžete trénovať dlhodobú pamäť? | Dlhodobá pamäť

Je možné úplne stratiť dlhodobú pamäť? | Dlhodobá pamäť

Je možné stratiť dlhodobú pamäť úplne? Dlhodobá pamäť ako taká nie je samostatnou súčasťou mozgu. Skôr si možno predstaviť niekoľko spojených reťazcov spojení medzi rôznymi nervami. Preto je nepravdepodobné, že by zranenie poškodilo celú dlhodobú pamäť so všetkými jej nervovými spojeniami. Skôr je to viac… Je možné úplne stratiť dlhodobú pamäť? | Dlhodobá pamäť

Kde sa nachádza dlhodobá pamäť v mozgu? | Dlhodobá pamäť

Kde sa nachádza dlhodobá pamäť v mozgu? Dlhodobá pamäť nemá pevné miesto v mozgu, pretože za dlhodobé uchovávanie informácií sú zodpovedné rôzne oblasti mozgu. Na otázku lokalizácie v tomto zmysle preto nemožno presne odpovedať. Dlhodobú pamäť si možno skôr predstaviť ako mnoho rôznych ... Kde sa nachádza dlhodobá pamäť v mozgu? | Dlhodobá pamäť

Krátkodobá pamäť

Definícia Krátkodobá pamäť opisuje schopnosť mozgu zapamätať si veci na krátku dobu. Anatomicky je pre to obzvlášť dôležitá predná časť čelného laloku, takzvaná prefrontálna kôra, ktorá sa nachádza za čelom. Pamäť je možné rozdeliť do dvoch skupín: explicitný obsah pamäte, ako ... Krátkodobá pamäť

Výcvik krátkodobej pamäte | Krátkodobá pamäť

Tréning krátkodobej pamäte Výkon krátkodobej pamäte možno do istej miery stotožniť s inteligenciou. Napriek tomu si človek môže trénovať krátkodobú pamäť a tým aj svoje schopnosti porozumenia a koncentrácie. Hovorovo sa tomu hovorí aj mozgový beh. Medzitým existuje nespočetné množstvo cvičení z rôznych zdrojov, ale často pokrývajú ... Výcvik krátkodobej pamäte | Krátkodobá pamäť

Skúšky krátkodobej pamäte Krátkodobá pamäť

Testy na krátkodobú pamäť Ak máte naozaj podozrenie, že niečo nie je v poriadku s vašou krátkodobou pamäťou alebo mentálnym výkonom, môžete to otestovať zdravotne. Jedným z najbežnejších testov na zistenie demencie je takzvaný test minimálneho duševného stavu. Tu sa pacientovi kladú rôzne otázky a úlohy, napríklad o čase ... Skúšky krátkodobej pamäte Krátkodobá pamäť

Strata pamäti

Definícia Strata pamäte, odborne známa ako amnézia (grécky výraz pre stratu pamäti), je porucha pamäti, pri ktorej sa zdá, že spomienky boli z pamäte vymazané. Pravdepodobne je to pravdepodobne neschopnosť načítať obsah pamäte. Strata pamäte môže navyše znamenať, že sa postihnutá osoba nemôže naučiť nové ... Strata pamäti