Príčiny Alzheimerovej choroby

Synonymá v širšom zmysle Alzheimerova choroba spôsobuje, demencia spôsobuje, Alzheimerova demencia Alzheimerova demencia je charakterizovaná deštrukciou mozgových buniek, ktorá sa prejavuje zmenšovaním (atrofiou) postihnutých oblastí mozgu. Postihnutá je najmä mozgová kôra frontálneho, temporálneho a parietálneho laloku a hippocampus. Hippocampus je ústredným… Príčiny Alzheimerovej choroby

Príznaky Alzheimerovej choroby

Synonymá v širšom zmysle Alzheimerova choroba, demencia Prvými príznakmi sú často netypické bolesti hlavy, nesystémové závraty a celková slabosť vo výkone. V tejto fáze nie je možné stanoviť diagnózu. V počiatočných štádiách sa príznaky Alzheimerovej choroby často prejavujú ako depresívna nálada, nespavosť, nepokoj, úzkosť a agitácia. Navyše nie je neobvyklé… Príznaky Alzheimerovej choroby

Alzheimerova demencia

Synonymá v širšom zmysle Alzheimerova choroba, demencia, Alzheimerova Alzheimerova demencia je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k demencii. Príčiny poklesu funkcie mozgu (degenerácia) sú strata jadier centrálneho nervového systému, ktoré produkujú poslové látky (prenášače), a strata tkaniva (atrofia) mozgovej kôry. Zároveň … Alzheimerova demencia

Diagnóza Alzheimerovej choroby

Synonymá v širšom zmysle diagnostika Alzheimerovej choroby, diagnostika demencie, Alzheimerova diagnostika Podľa ICD-10, medzinárodná klasifikácia chorôb, diagnostika Alzheimerovej choroby zahŕňa detekciu syndrómu demencie (porucha pamäti, najmenej jedna ďalšia porucha kognitívnej výkonnosti, obmedzenie relevantné pre každodenný život), ako aj komplexnú diagnostiku vylúčenia. Neuropsychologické testy ako ... Diagnóza Alzheimerovej choroby

Symptomatická liečba bez liekov Terapia Alzheimerovej choroby

Symptomatická nelieková terapia U zdravých starších ľudí bola preukázaná stabilizácia mentálnych schopností intelektuálnym a fyzickým cvičením. Z tohto dôvodu by sa ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou mali zúčastniť aktivačného programu zodpovedajúceho ich úrovni výkonu, ako je fyzioterapia, tréning mozgu bez stresu (jogging) a hravé športové aktivity, aby… Symptomatická liečba bez liekov Terapia Alzheimerovej choroby

Terapia Alzheimerovej choroby

Synonymá v širšom zmysle slova terapia Alzheimerovej choroby, terapia demencie, Alzheimerova demencia V súčasnosti neexistuje kauzálna terapia Alzheimerovej choroby. Napriek tomu množstvo opatrení môže spomaliť priebeh ochorenia, zmierniť symptómy Alzheimerovej choroby a zlepšiť kvalitu života postihnutých. Symptomatická terapia demencie je založená na ... Terapia Alzheimerovej choroby