Formy demencie

Demencia je takzvaný syndróm demencie, tj súhra viacerých, rôznych, súčasne sa vyskytujúcich symptómov spôsobených postupnou stratou mozgového tkaniva (obzvlášť postihnutá je mozgová kôra a tkanivo bezprostredne pod kôrou). Demenciu možno teda považovať za vzor neurologického ochorenia. Príznaky musia pretrvávať najmenej 6 mesiacov pred ... Formy demencie

Diagnóza | Formy demencie

Diagnostika Aby sa diagnostikovala demencia, za spôsob voľby sa primárne považujú štandardizované testovacie postupy. Na posúdenie pozornosti, výkonnosti pamäte, orientácie, ako aj aritmetických, jazykových a konštruktívnych schopností je možné použiť testy ako Mini Mental State Test (MMST), Montreal Cognitive Assessment Test (MOCA Test) alebo DemTec Test. Pravdepodobnosť… Diagnóza | Formy demencie

Test na demenciu

Diagnóza začínajúcej demencie sa môže ukázať ako ťažká, ak pacient odmietne spolupracovať. Keďže väčšina ľudí s demenciou si spočiatku uvedomuje, že niečo nie je v poriadku, mnoho z nich sa snaží vyhnúť nepríjemným situáciám pomocou rôznych stratégií vyhýbania sa. Aby bolo možné predpokladať diagnózu demencie, vyhlásenia ... Test na demenciu

CERAD - Test batérie | Test na demenciu

CERAD - Testovací akumulátor Výskumná asociácia „Konzorcium na zriadenie registra pre Alzheimerovu chorobu“ (skrátene CERAD) sa zaoberá registráciou a archiváciou pacientov s Alzheimerovou demenciou. Organizácia zostavila štandardizovanú batériu testov na zjednodušenie diagnostiky Alzheimerovej choroby. Séria testov pozostáva z 8 jednotiek, ktoré sa zaoberajú… CERAD - Test batérie | Test na demenciu

Ako je možné zabrániť demencii?

Demencia je v podstate zníženie kognitívnych, emocionálnych a sociálnych schopností človeka. Choroba stále viac znižuje funkčnosť pamäte a iných schopností myslenia, čím je pre postihnutého stále ťažšie vykonávať každodenné činnosti a povinnosti. Demencia je termín pre mnoho rôznych degeneratívnych a nedegeneratívnych chorôb ... Ako je možné zabrániť demencii?

Duševné aktivity Ako je možné zabrániť demencii?

Intelektuálne aktivity Ďalším spôsobom, ako predchádzať demencii, je pravidelne vyzývať a cvičiť mozog. Starší ľudia by mali tráviť veľa času Výživa Výživa zohráva ústrednú úlohu pri mnohých chorobách, a preto by mala byť vždy braná do úvahy. Zdravá a obzvlášť vyvážená strava môže znížiť riziko chorôb. Príjem vitamínov, najmä ... Duševné aktivity Ako je možné zabrániť demencii?

Demencia vs. Alzheimerova choroba

Úvod Slovo demencia je súhrnný termín pre rôzne podtypy chorôb, ktoré postihujú rôzne kognitívne procesy chorých pacientov. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie a zvyčajne sa vyskytuje po 60. roku života. Z tohto dôvodu nie je možné priamo hovoriť o demencii vs. Alzheimerovej chorobe, pretože Alzheimerova ... Demencia vs. Alzheimerova choroba

Demencia

Úvod Demencia je zastrešujúci termín, ktorý popisuje rôzne symptómy zlyhania mozgu a možno ho vysledovať z rôznych príčin. Tu je dôležité, že sa stratia naučené schopnosti a myšlienkové pochody. Okrem toho môže dôjsť k poruchám pozornosti a vedomia. Ovplyvnené môžu byť aj sociálne a emocionálne schopnosti,… Demencia