Tieto príznaky naznačujú nádor hypofýzy!

Synonymum Nádor hypofýzy = nádor hypofýzy Úvod Nádory hypofýzy predstavujú asi jednu šestinu všetkých mozgových nádorov a sú zvyčajne benígne. Rozlišuje sa medzi nádormi, ktoré sú hormonálne aktívne, a nádormi, ktoré sú hormonálne neaktívne. Hormonálne neaktívne nádory hypofýzy sa prejavujú iba symptómami, ktoré vyplývajú z supresívnej ... Tieto príznaky naznačujú nádor hypofýzy!

Naznačuje krvácanie z nosa nádor hypofýzy? | Tieto príznaky naznačujú nádor hypofýzy!

Naznačuje krvácanie z nosa nádor hypofýzy? Krvácanie z nosa sa teoreticky môže vyskytnúť pri nádoroch mozgu alebo lebky, ale to je typickejšie pre nádory vo vedľajších nosových dutinách alebo v hrdle. Hypofýza je na druhej strane oddelená od vnútra nosa kostnými štruktúrami, a preto krv normálne nemôže ... Naznačuje krvácanie z nosa nádor hypofýzy? | Tieto príznaky naznačujú nádor hypofýzy!