Môžu deti zadržiavať v škole?

Zadržanie, tiež nazývané silentium alebo prepracovanie, je vzdelávacie alebo disciplinárne opatrenie, ktoré učitelia používajú v škole. Je to nástroj, ktorý sa používa vtedy, ak sa študent správa nesprávne alebo porušuje svoje povinnosti. Zadržanie znamená, že študent nesmie ísť po vyučovaní domov s ostatnými študentmi, ale musí zostať v škole… Môžu deti zadržiavať v škole?

Aký zákon upravuje zaistenie? | Môžu deti zadržiavať v škole?

Aký zákon upravuje zadržanie? V Nemecku je zaistenie upravené príslušnými školskými zákonmi rôznych spolkových krajín. V Bádensku-Württembersku napríklad školský zákon uvádza, že učiteľ môže nariadiť väzbu maximálne na dve hodiny, pričom väzbu na maximálne štyri hodiny musí udeliť riaditeľ (§ 90 ods. 3 ... Aký zákon upravuje zaistenie? | Môžu deti zadržiavať v škole?

Školský rok

Definícia Školský rok je časové obdobie jedného roka na prechod z jednej triedy do druhej. Koncom leta sa školský rok začína a končí veľkými letnými prázdninami. V Nemecku dátum začiatku a konca školského roka závisí od spolkového štátu. V rámci… Školský rok

Aké sú požiadavky na vynechanie školského roka? | Školský rok

Aké sú požiadavky na vynechanie školského roka? Študent, ktorý chce vynechať triedu, by mal byť na základnej škole alebo navštevovať nižšiu alebo strednú školu na strednej škole. Predbežný prevod je vždy možný len na konci školského semestra alebo školského roka. Úroveň vyšších tried robí ... Aké sú požiadavky na vynechanie školského roka? | Školský rok

Skúška zápisu

Definícia Zápisový test do školy, niekedy nazývaný aj zápisná skúška (ESU) alebo školská prijímacia skúška (SEU, S1), je povinným testom ministerstva zdravotníctva pre všetky deti, ktoré majú byť budúci rok zapísané do školy. Týka sa to teda detí vo veku okolo 6 rokov. Cieľom je zistiť, či dieťa ... Skúška zápisu

V škole bez tepla

Definícia Ak je v lete obzvlášť teplo, študenti môžu dostať teplo, môžu byť prepustení zo školy alebo dokonca nemusia vôbec prísť do školy. Bez tepla sa týka zrušenia školských hodín z dôvodu obzvlášť vysokých vonkajších teplôt. Právomoc rozhodnúť, či sa má udeliť stav bez tepla ... V škole bez tepla

Existujú nejaké rozdiely pre základnú a strednú školu? | V škole bez tepla

Existujú nejaké rozdiely pre základnú a strednú školu? Školské zákony federálnych štátov viac-menej konkrétne definujú, ktoré oblasti školy majú prístup bez tepla a za akých podmienok. Niekoľko federálnych štátov delí prvý stupeň stredoškolského vzdelávania od druhého stupňa a druhý stupeň, tj ... Existujú nejaké rozdiely pre základnú a strednú školu? | V škole bez tepla

Povinné vzdelanie

Synonymá v širšom zmysle angl. : povinná školská dochádzka, povinná školská dochádzka, povinná školská dochádzka Definícia Povinná školská dochádzka dieťaťa, známa tiež ako denná povinná školská dochádzka, sa zvyčajne začína v Nemecku pre všetky deti, ktoré v určitom časovom období dosiahli vek šesť rokov. Výnimky boli prediskutované v definícii. Ako… Povinné vzdelanie

Povinná školská dochádzka v jednotlivých spolkových krajinách Povinné vzdelanie

Povinná školská dochádzka v jednotlivých spolkových krajinách Všetky deti, ktoré do 6. 30. dosiahli vek 6 rokov alebo už boli raz zo školy odložené. Všetky deti, ktoré do 6. 30. dosiahli vek 6 rokov alebo ktoré už boli raz odložené zo školy. Predčasný zápis do školy Na žiadosť rodičov… Povinná školská dochádzka v jednotlivých spolkových krajinách Povinné vzdelanie

Školský strach

Čo je školská fóbia? Školská fóbia je strach dieťaťa chodiť do školy. Môžu za to hodiny, učitelia a spolužiaci alebo iné faktory súvisiace so školou. Niečo v bežnom živote v škole robí dieťa takým strachom, že sa mu do školy nechce. Táto úzkosť často… Školský strach