Liečba chondrosarkómom

Všetky tu uvedené informácie majú iba všeobecný charakter, nádorová terapia vždy patrí do rúk skúseného onkológa! Terapia Pretože chondrosarkóm reaguje na rádioterapiu alebo chemoterapiu len mierne, chirurgické odstránenie nádoru je najdôležitejším terapeutickým cieľom. Terapeutický prístup - liečebný (liečebný) alebo paliatívny (zmierňujúci symptómy) - závisí od ... Liečba chondrosarkómom