Osteochondróm

Všetky tu uvedené informácie majú iba všeobecný charakter, nádorová terapia vždy patrí do rúk skúseného onkológa! Synonymá chrupavková exostóza, suprabony, exostóza, solitárna exostóza, solitárny osteochondróm, ekchondróm, dedičné viacnásobné exostózy (HME), viacnásobné osteokartilaginózne exostózy, osteochondromatóza. Definícia Osteochondróm je najčastejším benígnym kostným nádorom. Vo väčšine prípadov pochádza z… Osteochondróm

Metastázy | Osteochondróm

Metastázy Osteochondrómy sú benígne, a preto nemetastázujú. Kosť je vytvorená z chrupavkového viečka. V 0% prípadov môže osteochondróm zhubne degenerovať, a to solitárne aj viacnásobné osteochondrómy. Bolesť: Keďže ide o nezhubný nádor, vo väčšine prípadov nie sú žiadne sťažnosti. Rast kostí môže dráždiť nervy, čo môže spôsobiť bolesť. … Metastázy | Osteochondróm

Osteoidný osteóm

Všetky tu uvedené informácie majú iba všeobecný charakter, nádorová terapia vždy patrí do rúk skúseného onkológa! Synonymá Osteoidná osteitída, kortikálna osteitída, sklerotizujúca osteitída Definícia Osteoidný osteóm je benígna nádorová zmena skeletu. Röntgenový obraz zvyčajne ukazuje lokalizovanú kompresiu kosti v oblasti tvrdého tubulárneho ... Osteoidný osteóm

Terapia | Osteoidný osteóm

Terapia Aby sa dosiahol nezávislosť od symptómov, nádor sa musí odstrániť ako celok (resekcia en-bloc), pretože sa môže znovu vytvoriť, ak zostane zvyškové tkanivo (recidíva). V prípade potreby je možné vykonať aj CT punkciu (počítačová tomografia) na získanie vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie. Všetky články z tejto série: Terapia osteoidného osteómu

osteosarkómu

Všetky tu uvedené informácie majú iba všeobecný charakter, nádorová terapia vždy patrí do rúk skúseného onkológa! Synonymá Kostný sarkóm, osteogénny sarkóm Definícia Osteosarkóm je malígny kostný nádor, ktorý patrí do skupiny primárne osteogénnych (= kostotvorných) malígnych (= malígnych) nádorov. Štatistické prieskumy ukazujú, že osteosarkóm je ... osteosarkómu

Výskyt | Osteosarkóm

Výskyt Vrchol ochorenia spočíva v puberte, čo znamená, že osteosarkómy sa veľmi často vyskytujú u detí a mladistvých, väčšinou vo veku od 10 do 20 rokov. Ochorenie postihuje prevažne mužských adolescentov. Osteosarkómy predstavujú asi 15% všetkých primárne malígnych kostných nádorov, vďaka čomu je osteosarkóm najčastejším malígnym kostným nádorom (mužských) ... Výskyt | Osteosarkóm

rabdomyosarkom

Všetky tu uvedené informácie majú iba všeobecný charakter, nádorová terapia vždy patrí do rúk skúseného onkológa! Synonymá nádor svalov, nádor mäkkých tkanív, sarkóm mäkkých tkanív Definícia Rabdomyosarkóm je vzácny sarkóm mäkkých tkanív, ktorého pôvodom je priečne pruhovaný sval (rhabdo = pruhovanie; myo- = sval). Rabdomyosarkóm je (sub) forma… rabdomyosarkom

Lokalizácia | Rabdomyosarkóm

Lokalizácia Rabdomyosarkómy sa tvoria obzvlášť často v oblasti hlavy a krku, urogenitálneho traktu (odvodňujúce močové cesty) a končatín. Rabdomyosarkómy sa v zásade môžu nachádzať vo všetkých častiach tela. Metastázy sa tvoria najmä v pľúcach a kostiach, v mozgu a v panvových orgánoch. Rabdomyosarkómy sa symptomaticky prejavujú rôznymi spôsobmi. … Lokalizácia | Rabdomyosarkóm

Osteosarkómová terapia

Terapia osteosarkómu Predtým bola terapia obmedzená na chirurgické odstránenie osteosarkómu. Pretože však osteosarkóm má veľmi silnú tendenciu vytvárať metastázy, približne 20% všetkých pacientov už má metastázy v čase diagnostiky a pravdepodobne mnoho ďalších trpí takzvanými mikrometastázami, ktoré nemožno diagnostikovať konvenčnými diagnostickými metódami,… Osteosarkómová terapia

Následná starostlivosť o nádor | Chondrosarkóm

Odporúčania pre následnú starostlivosť o nádor: V 1. a 2. roku: každé 3 mesiace klinické vyšetrenie, lokálna röntgenová kontrola, laboratórium, hrudník -CT, scintigrafia celotelového skeletu, každých 6 mesiacov lokálna magnetická rezonancia V 3. až 5. roku: každých 6 mesiacov klinické vyšetrenie, lokálna röntgenová kontrola, laboratórne, hrudné CT, celotelová skeletálna scintigrafia, každých 12 mesiacov lokálna MRI Od roku… Následná starostlivosť o nádor | Chondrosarkóm