Trombóza: terapia

Všeobecné opatrenia Imobilizácia nie je potrebná pri venóznej trombóze akejkoľvek lokalizácie a morfológie! Toto slúži výlučne na zmiernenie symptómov silne bolestivého opuchu nohy (bez ohľadu na lokalizáciu a morfológiu trombu). Naproti tomu mobilizácia je dôležitým opatrením. Poznámka: Mala by však byť prítomná pravidelne vykonávaná antikoagulácia. 3 x L a 3 x S… Trombóza: terapia

Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Definícia Zníženie počtu krvných doštičiek v dôsledku podania heparínu sa nazýva heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT). Rozlišujú sa dve formy, neimunologická forma (HIT typ I) a protilátkou indukovaná forma (HIT typ II). Úvod Slovo trombocytopénia označuje nedostatok trombocytov, teda krvných doštičiek. Slovo … Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Príčiny | Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Príčiny Heparínom indukovaná trombocytopénia sa tvorí buď ako neimunologická, neškodná raná forma (typ I), alebo je založená na tvorbe protilátok proti doštičkovému faktoru 4/komplexu heparínu (typ II). Krv sa zhlukuje a krvné doštičky sú takpovediac „zachytené“ alebo „uväznené“, už nemôžu vykonávať svoju prirodzenú funkciu. Nefrakcionované ... Príčiny | Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Terapia | Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Terapia Najdôležitejším krokom terapie je okamžité prerušenie podávania heparínu, ak existuje podozrenie na HIT typu II. Tiež všetky ostatné lieky obsahujúce heparín sa nesmú ďalej používať, aby sa predišlo možným komplikáciám. Patria sem masti alebo zavlažovania katétrov obsahujúce heparín. Antikoagulačnú liečbu je potrebné zmeniť na látky bez heparínu, aby… Terapia | Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT)

Profylaxia pooperačnej trombózy bez liekov Profylaxia pooperačnej trombózy

Profylaxia trombózy bez liečiva Ak je prítomný jeden alebo viac rizikových faktorov, pacient by mal pooperačne podstúpiť profylaxiu trombózy. V závislosti od toho, koľko rizikových faktorov je prítomných a aké závažné sú, je možné na začiatku použiť iba liečbu bez liekov. Najmä mladí pacienti, ktorí majú napríklad zlomenú nohu, ale inak sú fit, zvyčajne ... Profylaxia pooperačnej trombózy bez liekov Profylaxia pooperačnej trombózy

Profylaxia pooperačnej trombózy Profylaxia pooperačnej trombózy

Medikácia profylaxia trombózy po operácii Zvlášť u starších pacientov, ktorých mobilizácia už nie je možná, alebo u pacientov s niekoľkými rizikovými faktormi má zmysel používať profylaxiu pooperačnej trombózy na báze liekov. V tomto prípade sa používajú lieky, ktoré spomaľujú zrážanie krvi a zaisťujú tak, aby sa krvné doštičky (trombocyty) nezlepili a nevytvárali ... Profylaxia pooperačnej trombózy Profylaxia pooperačnej trombózy

Posttrombotický syndróm

Definícia Posttrombotický syndróm (PTS) je najčastejšou neskorou komplikáciou po trombóze žíl na nohách (uzavretie žily krvnou zrazeninou). Vedie k chronickému preťaženiu refluxu, takže krv nemôže správne prúdiť späť do srdca. Krv preto obchádza čiastočne uzavreté žily prepnutím na kontinuálne žily (takzvaný bypass),… Posttrombotický syndróm