Chronická renálna insuficiencia

Úvod Chronická renálna insuficiencia je závažné ochorenie, ktoré postihuje orgánový systém obličiek. Obličky vykonávajú v ľudskom tele množstvo dôležitých a zásadných úloh, bez ktorých by človek nemohol prežiť. Pri chronickom zlyhaní obličiek je tento dôležitý orgánový systém poškodený. Renálna insuficiencia je definovaná ako funkcia obličiek ... Chronická renálna insuficiencia

Fázy chronickej obličkovej nedostatočnosti Chronická renálna insuficiencia

Štádiá chronickej renálnej insuficiencie Existujú rôzne fázy zlyhania obličiek, ktoré sú klasifikované odlišne. Existujú rôzne spôsoby klasifikácie chronickej renálnej insuficiencie. Chronické zlyhanie obličiek možno klasifikovať podľa takzvanej rýchlosti glomerulárnej filtrácie (GFR), ako aj podľa takzvaných retenčných hodnôt. Glomerulárna filtrácia je hodnota, ktorá… Fázy chronickej obličkovej nedostatočnosti Chronická renálna insuficiencia

Očakávaná dĺžka života Chronická renálna insuficiencia

Stredná dĺžka života Chronickú renálnu insuficienciu je možné rozdeliť do rôznych fáz. V niektorých prípadoch je možné zastaviť progresiu insuficiencie špecifickou liečbou a zmenou stravy. Neliečená choroba má takmer vždy progresívny priebeh, ktorý končí v štádiu 4, terminálnom zlyhaní obličiek. Pri terminálnom zlyhaní obličiek dialýza… Očakávaná dĺžka života Chronická renálna insuficiencia