Aké faktory negatívne ovplyvňujú prognózu srdcových chorôb? | Prognóza ischemickej choroby srdca

Aké faktory negatívne ovplyvňujú prognózu koronárnej choroby srdca? Najdôležitejším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje prognózu koronárnej choroby srdca (ICHS), je závažnosť ochorenia. Ochorenie koronárnych artérií je ochorenie koronárnych artérií. Tieto môžu byť zúžené kalcifikáciou a ukladaním plakov. Výsledkom je nedostatok… Aké faktory negatívne ovplyvňujú prognózu srdcových chorôb? | Prognóza ischemickej choroby srdca

Terapia srdcových chorôb

Formy terapie Kauzálne terapeutické prístupy slúžia primárnej (opatrenia na prevenciu ICHS) a sekundárnej prevencii (opatrenia zabraňujúce progresii a zhoršovaniu ICHS). Základom oboch foriem prevencie je odstránenie rizikových faktorov, ktoré je možné ovplyvniť a ktoré podporujú rozvoj koronárnej choroby srdca (ICHS), tj: zníženie telesnej hmotnosti nikotín ... Terapia srdcových chorôb

Invazívna terapia Terapia srdcových chorôb

Invazívna terapia Invazívne terapeutické možnosti revaskularizácie pri koronárnej chorobe srdca (CHD) zahŕňajú intervenciu katétra s vazodilatáciou alebo bypass. Obe metódy majú za cieľ obnoviť priechodnosť zúženej alebo zablokovanej koronárnej artérie (revaskularizácia). Srdcový katéter Perkutánnu transluminálnu koronárnu angioplastiku (PTCA) je možné použiť ako štandardnú metódu, tj. Ako dilatáciu jediného balónika ... Invazívna terapia Terapia srdcových chorôb

Stresová echokardiografia Diagnóza ischemickej choroby srdca

Stresová echokardiografia V stresovej echokardiografii je pacient vystavený liekom a dajú sa zistiť poruchy pohybu steny, ktoré sa vyskytujú v dôsledku zníženého zásobovania srdcového svalu pod týmto stresom. Je scintigrafia srdca myokardu užitočná? Scintigrafia myokardu je jedným zo zobrazovacích postupov a je jadrovým lekárskym vyšetrením, ktoré… Stresová echokardiografia Diagnóza ischemickej choroby srdca

Je MRI srdca užitočná pri ischemickej chorobe? | Diagnóza ischemickej choroby srdca

Je magnetická rezonancia srdca užitočná pri ochorení koronárnych artérií? MRI (magnetická rezonancia) je postup prierezového obrazu, ktorý umožňuje posúdenie orgánov v ich trojrozmernom usporiadaní. Nemá zásadný význam pre diagnostiku ischemickej choroby srdca (ICHS). Je to hlavne kvôli tomu, že ak… Je MRI srdca užitočná pri ischemickej chorobe? | Diagnóza ischemickej choroby srdca

Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Úvod Priemerná dĺžka života pri ochorení koronárnych artérií závisí od mnohých rôznych faktorov. Pre prognózu je rozhodujúci počet koronárnych artérií postihnutých ochorením a lokalizácia cievnych zúžení. V závislosti od toho, kde a ako výrazné je zúženie ciev (stenóza), sa choroba prejavuje príznakmi rôznej závažnosti. … Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Ktoré faktory / komplikácie majú negatívny vplyv? | Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Aké faktory/komplikácie majú negatívny vplyv? Ochorenie koronárnej artérie môže postupovať horšie, ak nie je terapia cielená. Príznaky sa môžu zhoršiť a môžu nastať vážne komplikácie ako srdcové zlyhanie alebo infarkt. Je preto nevyhnutné brať lieky podľa plánu a brať vážne kontrolné návštevy kardiológa. … Ktoré faktory / komplikácie majú negatívny vplyv? | Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Čo môžete urobiť sami, aby ste predĺžili dĺžku života? | Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Čo môžete sami urobiť, aby ste predĺžili dĺžku života? Na predĺženie dĺžky života pri ischemickej chorobe srdca je nevyhnutné dodržiavať pokyny kardiológa a užívať lieky dôsledne. Mali by ste si nechať pravidelne kontrolovať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a krvné lipidy. Kardiovaskulárne rizikové faktory by mali byť naliehavo obmedzené. Dotknutí by mali prestať… Čo môžete urobiť sami, aby ste predĺžili dĺžku života? | Očakávaná dĺžka života pri srdcových chorobách

Ostatné dôvody Príčina srdcových chorôb

Iné dôvody Ďalšími dôvodmi koronárnej insuficiencie sú kompresia koronárnych artérií v dôsledku zväčšenej ľavej komory (hypertrofia ľavej komory), zníženého diastolického krvného tlaku (druhá hodnota pri udávaní krvného tlaku; predstavuje tlakové pomery venózneho cievneho systému) ) napríklad u pacienta s obehovým šokom alebo so skrátením ... Ostatné dôvody Príčina srdcových chorôb