Aké lieky sa používajú? | Terapia aneuryzmy aorty

Aké lieky sa používajú? Najdôležitejšou liekovou terapiou aneuryzmy aorty je regulácia krvného tlaku. Pretože vysoký krvný tlak (hypertenzia) podporuje prasknutie aneuryzmy, krvný tlak musí byť striktne upravený na hodnoty pod 120-140 mmHg systolický až 90 mmHg diastolický. Na tento účel sa používajú pravidelné lieky na krvný tlak, takzvané antihypertenzíva. Oni… Aké lieky sa používajú? | Terapia aneuryzmy aorty