Diagnóza | Ehlers-Danlosov syndróm typu III

Diagnóza Prvou indikáciou genetického defektu je zvyčajne pozitívna rodinná anamnéza. Na diagnostikovanie EDS sa potom zvyčajne odoberie vzorka krvi. Bunky obsiahnuté v tejto vzorke sa potom skúmajú na genetické chyby pomocou molekulárno -genetických metód. Výsledok je zvyčajne k dispozícii do niekoľkých dní. Terapia Ehlers-Danlosov syndróm typ ... Diagnóza | Ehlers-Danlosov syndróm typu III