Chronicky chorý

Úvod Chronické choroby sú najčastejšie diagnostikovanými chorobami v priemyselných krajinách. V Nemecku je takmer 20% populácie považovaných za chronicky chorých. Chronickými ochoreniami sú relatívne často postihnutí nielen dospelí, ale aj deti. Chronické choroby preto predstavujú veľkú časť diagnostikovaných diagnóz, a preto sú… Chronicky chorý