Limbický systém

Pojem „limbický systém“ označuje funkčnú jednotku lokalizovanú v mozgu, ktorá slúži predovšetkým na spracovanie emocionálnych impulzov. Limbický systém navyše riadi vývoj správania sa pri jazde. Limbickému systému sa pripisuje aj spracovanie základných zložiek intelektuálneho výkonu. V súvislosti s týmito komplexnými procesmi však limbický ... Limbický systém

Funkčné poruchy limbického systému Limbický systém

Funkčné poruchy limbického systému Pretože štruktúry zoskupené pod pojmom „limbický systém“ sa podieľajú na mnohých spracovateľských operáciách, poruchy jednej alebo viacerých častí tohto systému sa môžu prejaviť vážnym obmedzením kognitívnych schopností. Zvlášť neschopnosť posúdiť emocionálne situácie sa pripisuje dysfunkciám v ... Funkčné poruchy limbického systému Limbický systém

Klinický stav vizuálneho centra Vyhliadkové centrum

Klinický stav zrakového centra Poškodenie zrakovej dráhy môže byť spôsobené mnohými procesmi: Takéto poškodenie môže mať za následok relatívne špecifické poruchy videnia v závislosti od umiestnenia vizuálnej dráhy alebo zrakového systému. Jednostranná lézia zrakového nervu napríklad vedie k jednostrannej slepote. K tomu môže dôjsť napríklad ... Klinický stav vizuálneho centra Vyhliadkové centrum