thalame

Úvod Thalamus je najväčšia štruktúra diencephalonu a nachádza sa raz na každej pologuli. Ide o fazuľovú konštrukciu, ktoré sú navzájom spojené akýmsi mostom. Okrem talamu patria do diencephalonu aj ďalšie anatomické štruktúry, ako je hypotalamus s hypofýzou, epithalamus s epifýzou ... thalame

Syndróm uhla mosta mozočku Uhol mozočku mozgu

Syndróm uhla mozočkového mosta Syndróm uhla mozočkového mosta je kombináciou symptómov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nádoroch v uhle cerebelárneho mosta (pozri tumory uhla mozočkového mostíka). Anatómia uhla mozočkového mostíka umožňuje odvodenie symptómov. Medzi príznaky patria: strata sluchu, hluk v ušiach, závraty, neistá chôdza (8. lebečný nerv ... Syndróm uhla mosta mozočku Uhol mozočku mozgu

Poškodenie mozgu

Synonymá Lekársky: Cerebellum (lat.) Úvod Ak je mozoček poškodený, môžu sa objaviť špecifické neurologické symptómy. Ataxia Keď je mozoček poškodený (lézia) v akejkoľvek forme (krvácaním, nádorom, otravou (intoxikáciou), cerebelárnou atrofiou, zápalovými ochoreniami, ako je skleróza multiplex a inými poškodeniami), primárnym symptómom je ataxia. Slovo je prevzaté z gréčtiny, kde ataxia ... Poškodenie mozgu

mozoček

Synonymum Medical: Cerebellum (lat.) Nucleus dentatus Nucleus emboliformis Nucleus globosus Nucleus fastigii Ďalšou anatomicky odlišnou oblasťou malého mozgu sú takzvané mozočkové mandle. Napriek tomu, že nie sú funkčne významné (prinajmenšom im nebola doteraz pripisovaná žiadna konkrétna funkcia), hrajú dôležitú úlohu v každodennej klinickej praxi. Toto je pre… mozoček

mozog

Synonymá v najširšom zmysle Telencephalon, mozog, endbrain. Úvod Mozog so svojou obrovskou hmotnosťou pestuje u ľudí diencephalon, časti mozgového kmeňa a mozoček. Ako celkový produkt sa rozvíjajú úžasné schopnosti ako logické myslenie, vlastné vedomie, emócie, pamäť a rôzne procesy učenia. Veľmi praktický význam majú aj presné pohyby… mozog