Tarzal

Anatómia Tarzal obsahuje všetky štruktúry, ktoré sa nachádzajú medzi lýtkovou kosťou, holennou kosťou a prstami. Zahŕňa to 7 tarzálnych kostí, ktoré je možné rozdeliť do dvoch radov, ale aj niekoľko kĺbov, ako aj celý väzivový a svalový aparát v tejto oblasti. Tarzálne kosti možno rozdeliť do radu ... Tarzal

Zlomenina tarzálneho kĺbu Tarzal

Zlomenina tarzálnej kosti Pri veľkom počte prítomných tarzálnych kostí môžu za určitých podmienok nastať zlomeniny, takzvané zlomeniny. Takáto zlomenina môže byť diferencovaná podľa rôznych kritérií. Zlomenina podľa definície rozdeľuje koherentnú jednu kosť najmenej na dve časti. Takmer vždy je taká zlomenina sprevádzaná bolesťou a funkčným poškodením. … Zlomenina tarzálneho kĺbu Tarzal

Porušenie | Tarzal

Porušenie Vzhľadom na vysokú záťaž, ktorej sú naše nohy denne fyziologicky vystavené, sú predurčené na zranenia a traumy, ktoré sú následkom nehody. Okrem zlomenín tarzálnych kostí opísaných vyššie sú častým zranením aj „krútiace sa traumy“. Klasické krútenie chodidla… Porušenie | Tarzal

Necht na nohe

Definícia Klinec (tiež: nechtová platnička) je názov pre priesvitné až belavé doštičky proteínového keratínu, ktoré sa nachádzajú na končekoch prstov ako nechty na rukách a nohách na nohách ako nechty na nohách u ľudí. Necht na nohách pozostáva z asi 100 až 150 vrstiev superponovaných rohovitých buniek, tj buniek, ktoré… Necht na nohe

Pätná kosť

Anatómia Pätná kosť (lat. Calcaneus) je najväčšia a dominantná kosť chodidla a má mierne kvádrový tvar. Ako súčasť zadného chodidla stojí časť pätnej kosti priamo na zemi a slúži na stabilitu. Pätná kosť je rozdelená na rôzne časti, ktoré plnia rôzne funkcie a úlohy. Viac… Pätná kosť

Stredná noha

Všeobecné informácie Metatarzus pozostáva z piatich metatarzálnych kostí (Os metatarsalia I - V), ktoré sú spojené kĺbmi. Nachádzajú sa v chodidle medzi prstami a koreňom chodidla. Spolu s príslušnými prstami na nohách tvorí každý metatarzál lúč, ktorý rozdeľuje celé chodidlo na päť lúčov. Prvý lúč… Stredná noha

Tejpovanie členkového kĺbu

Úvod Členkový kĺb je jedným z kĺbov, ktoré sú najčastejšie postihnuté úrazmi. Patria sem pomliaždeniny, mierne natiahnutie väzov alebo dokonca natrhnutie väzov a poranenia kĺbového puzdra. Okrem zranení, ku ktorým dochádza v každodennom živote, je veľká časť zranení spôsobená športovými nehodami, napr. Pri hraní ... Tejpovanie členkového kĺbu

Príznaky a oblasti použitia Tejpovanie členkového kĺbu

Príznaky a oblasti použitia Príznaky, ktoré naznačujú, že členkový kĺb je poškodený a môže mať zmysel vykĺbiť členkový kĺb, je predovšetkým bolesť. Vo väčšine prípadov symptómom predchádza športová nehoda, napríklad pri futbale alebo behaní. Bolesť závisí od pohybu a je lokalizovaná vo vnútri ... Príznaky a oblasti použitia Tejpovanie členkového kĺbu