Epo - erytropoetín

Erytropoetín (Epo) patrí do skupiny glykoproteínových hormónov a je produkovaný v obličkách. Odtiaľ je krvou transportovaný do červenej kostnej drene, kde spúšťa tvorbu nových erytrocytov. V medicíne sa Epo používa pri renálnej insuficiencii (znížená koncentrácia erytrocytov v krvi). Epo je teraz možné vyrábať ... Epo - erytropoetín