RDA

Tvorba ADH: ADH, ktorý sa tiež nazýva antidiuretický hormón, adiuretín alebo vazopresín, je peptidový hormón. Tento hormón sa produkuje spolu s nosným proteínom neurofyzínom II v špeciálnych jadrách hypotalamu (nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis). Hormón je potom uložený v zadnom laloku hypofýzy, kde sa uvoľňuje ... RDA