Minerálne kortikoidy

Tvorba minerálnych kortikoidov: Medzi hormóny syntetizované v zóne glomerulózy patria aldosterón a kortikosterón. Výstupom pre produkciu týchto hormónov je cholesterol cez pregnenolón a progesterón. Ďalšími enzymatickými zmenami (hydroxylácia, oxidácia) sa nakoniec vyrobia minerálne kortikosteroidy. Vytvorený kortikosterón sa premení na aldosterón. Receptor je umiestnený intracelulárne, ... Minerálne kortikoidy

Noradrenalínové receptory Noradrenalín

Receptory noradrenalínu Špecifické receptory pre norepinefrín a adrenalín sa nazývajú adrenoreceptory. Tieto dve posolské látky pôsobia na dva rôzne podtypy receptorov. Na jednej strane sú stimulované alfa receptory a na druhej strane sú aktivované beta receptory. Alfa-1-receptory sú väčšinou umiestnené na stenách ciev, ktoré zaisťujú… Noradrenalínové receptory Noradrenalín

Dávkovanie | Noradrenalín

Dávkovanie Pretože noradrenalín spôsobuje v tele svoje účinky už v malých množstvách, presné dávkovanie má v kontexte terapeutického použitia v intenzívnej medicíne zásadný význam. Zvlášť rýchly účinok sa dosiahne podaním konkrétnej dávky intravenózne v jednej dávke (bolus). Stabilný vývoj požadovaných účinkov je zaistený ... Dávkovanie | Noradrenalín

katecholamíny

Úvod Katecholamíny alebo katecholamíny patria do skupiny hormónov s androgénnymi účinkami na kardiovaskulárny systém. Katecholamíny sú takzvané sympatomimetické lieky, vyrábané telom alebo umelo syntetizovanými látkami a pôsobia na alfa a beta receptory. Medzi katecholamíny patrí Adrenalin Noradrenalin Dopamin Isoprenalin (liečivá látka) Dobutamín (liečivá látka) Dopeaxamín… katecholamíny

glukokortikoidy

Tvorba glukokortikoidov K týmto hormónom kôry nadobličiek patrí glokokortikoid, kortizol a kortizón. Hormóny sa tvoria z cholesterolu prostredníctvom pregnenolónu a progesterónu, ako aj z ďalších medzistupňov. Po uvoľnení do krvného obehu sú viazané na transportný proteín transkortín. Hormonálne receptory sa nachádzajú intracelulárne v bunkách takmer všetkých ... glukokortikoidy

Vedľajšie účinky glukokortikoidov Glukokortikoidy

Vedľajšie účinky glukokortikoidov Možné vedľajšie účinky, ktoré môžu vyplývať z dlhodobého alebo vysokých dávok glukokortikoidov, priamo súvisia s hlavnými účinkami. Ak je v tele nadbytok glukokortikoidov, môže sa vyvinúť Cushingova choroba. Vo všeobecnosti platí, že pre každého pacienta existuje individuálna dávka a je potrebné dbať na… Vedľajšie účinky glukokortikoidov Glukokortikoidy

Glukokortikoidy v dopingu Glukokortikoidy

Glukokortikoidy v dopingu Glukokortikoidy sú oficiálne zaradené do zoznamu dopingových látok a ich systematické podávanie (orálne, rektálne, intravenózne alebo intramuskulárne) je preto zakázané v akejkoľvek športovej súťaži. Po registrácii je povolená aplikácia na pokožku pomocou masti alebo vdýchnutia. Dôvodom, prečo sú glukokortikoidy považované za dopingové látky, je ich ... Glukokortikoidy v dopingu Glukokortikoidy

androgény

Androgény označujú mužské pohlavné hormóny. Medzi ne patria: U mužov sa tieto hormóny produkujú v semenníkoch (Leydigove bunky) a v kôre nadobličiek. U žien sa produkujú vo vaječníkoch a tiež v kôre nadobličiek. V krvi sa transport androgénov uskutočňuje buď viazaný na proteínový albumín ... androgény

adrenalín

Produkcia adrenalínu: Tieto stresové hormóny adrenalín a noradrenalín sa produkujú v dreni nadobličiek a v nervových bunkách od aminokyseliny tyrozínu. Ten sa pomocou enzýmov najskôr prevedie na L-DOPA (L-dihydroxy-fenylalanín). Potom sa enzymaticky produkuje dopamín, noradrenalín a adrenalín pomocou vitamínov (C, B6), medi, kyseliny listovej ... adrenalín

Nižší adrenalín | Adrenalín

Nižší adrenalín Pretože adrenalín je jedným z najúčinnejších faktorov stresových reakcií, nadmerné uvoľňovanie môže mať značné dôsledky. Ľudia, ktorí majú trvalo nadmerné hladiny adrenalínu, trpia všetkými účinkami tohto hormónu ako trvalým stavom. Úzkosť, neustály pocit stresu, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina glukózy a dlhodobé kardiovaskulárne problémy sú ... Nižší adrenalín | Adrenalín