Aké sú štádiá mitózy? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Aké sú fázy mitózy? Bunkový cyklus, ktorý je zodpovedný za delenie buniek, a teda aj za proliferáciu buniek, možno rozdeliť na interfázu a mitózu. V interfáze sa DNA zdvojnásobí a bunka sa pripraví na nadchádzajúcu mitózu. Táto fáza bunkového cyklu môže mať rôznu dĺžku a ... Aké sú štádiá mitózy? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Trvanie mitózy Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Trvanie mitózy Mitóza trvá v priemere asi jednu hodinu, takže je možné hovoriť o rýchlom delení buniek. V porovnaní s interfázou trvá mitóza relatívne málo času. Interfáza môže navyše trvať niekoľko hodín až niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov, v závislosti od typu bunky. G1-a fáza G0 v… Trvanie mitózy Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Aký je rozdiel medzi mitózou a meiózou? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Aký je rozdiel medzi mitózou a meiózou? Mitóza aj meióza sú zodpovedné za jadrové delenie, aj keď sa oba procesy líšia svojou postupnosťou a výsledkami. Mitóza je proces, pri ktorom sa z materskej bunky vytvoria dve identické dcérske bunky s dvojitým (diploidným) súborom chromozómov. Na rozdiel od meiózy iba jeden ... Aký je rozdiel medzi mitózou a meiózou? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Replikácia DNA Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Replikácia DNA Cieľom replikácie DNA je amplifikácia existujúcej DNA. Pri delení buniek je DNA bunky presne duplikovaná a potom distribuovaná do oboch dcérskych buniek. Zdvojnásobenie DNA prebieha podľa takzvaného semi-konzervatívneho princípu, čo znamená, že po počiatočnom rozuzlení DNA pôvodný ... Replikácia DNA Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenovanie DNA Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenovanie DNA Pri sekvenovaní DNA sa používajú biochemické metódy na stanovenie sekvencie nukleotidov (molekula DNA na báze cukru a fosfátu) v molekule DNA. Najpoužívanejšou metódou je metóda Sangerovho ukončenia reťazca. Pretože DNA pozostáva zo štyroch rôznych báz, uskutočňujú sa štyri rôzne prístupy. Každý prístup obsahuje DNA… Sekvenovanie DNA Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Akú úlohu pri depresii zohráva epigenetika? | Epigenetika

Akú úlohu hrá epigenetika pri depresii? Epigenetika hrá obzvlášť dôležitú úlohu vo vývoji psychiatrických chorôb. Aktivácia a inaktivácia určitých génových sekvencií môže viesť k chorobám, ako je depresia a schizofrénia. Môžu za to pravdepodobne aj faktory veku a prostredia, ktoré vedú k zmeneným epigenetickým procesom. Duševné choroby sú… Akú úlohu pri depresii zohráva epigenetika? | Epigenetika

Epigenetika

Definícia Epigenetika je široká a komplexná biologická disciplína, ktorá sa zaoberá genetickými funkciami, ktoré presahujú rámec samotného sekvenovania báz DNA. Genetický materiál pozostáva predovšetkým z reťazcov DNA, ktoré sú vytvorené z rôzne usporiadaných párov báz. V každom človeku existujú rozdiely v poradí párov báz, ktoré v ... Epigenetika

Príklady epigenetiky Epigenetika

Príklady epigenetiky Epigenetické príklady možno pozorovať u každého človeka v starobe. Mnoho chorôb sa v dnešnej dobe okrem iného pripisuje epigenetickým zmenám. Typickým príkladom viditeľnej epigenetiky je takzvaná „X-inaktivácia“. Tu je chromozóm X úplne umlčaný epigenetickými procesmi. Týka sa to hlavne žien, ktoré majú dva chromozómy X. Jeden… Príklady epigenetiky Epigenetika