Čo je to bunková membrána? | Bunková plazma v ľudskom tele

Čo je bunková membrána? V prokaryotických a eukaryotických bunkách bunková membrána opisuje obal bunkovej plazmy. Bunková membrána teda chráni bunku pred vonkajšími vplyvmi. Základná štruktúra bunkovej membrány je pre všetky bunky rovnaká. Základnou štruktúrou je dvojitá tuková vrstva (lipidová dvojvrstva). Toto pozostáva… Čo je to bunková membrána? | Bunková plazma v ľudskom tele

hypertrofia

Definícia Termín hypertrofia sa skladá zo starovekých gréckych slov „hyper“ (nadmerné) a „trophein“ (na kŕmenie). V medicíne sa hypertrofia týka zväčšenia orgánu, pretože jednotlivé bunky orgánu sa zväčšujú. Pri hypertrofii sa teda jednotlivé bunky orgánu zväčšia, ale počet buniek zostáva ... hypertrofia

epitel

Definícia Epitel je jedným zo štyroch základných tkanív tela a nazýva sa aj krycie tkanivo. Takmer všetky povrchy tela sú pokryté epitelom. Patria sem vonkajšie povrchy, ako je koža, a vnútorné povrchy dutých orgánov, ako je močový mechúr. Epitel je rozsiahla skupina ... epitel

Epitel oka Epitel

Očný epitel Žalúdok je vnútorne vystlaný žalúdočnou sliznicou, ktorej najvnútornejšia vrstva tvorí jednovrstvový, vysoko prizmatický epitel. To znamená, že epiteliálne bunky majú predĺžený tvar. Jednotlivé bunky sú navzájom prepojené špeciálnymi spojmi, takzvanými tesnými spojmi. Epitel a priľahlé vrstvy tvoria ... Epitel oka Epitel

Epitel kože Epitel

Epitel pokožky Koža (epidermis) je od vonkajšej strany oddelená viacvrstvovým zrohovateným skvamóznym epitelom. To poskytuje mechanickú ochranu, zabraňuje prieniku baktérií a zabraňuje vysychaniu tela. Hovorí sa mu skvamózny epitel, pretože najvyššia bunková vrstva pozostáva z plochých buniek. Pretože tieto bunky neustále odumierajú, zmeňte sa na ... Epitel kože Epitel

Karcinómy | Epitel

Karcinómy Karcinómy, teda zhubné nádory, sa môžu vyvinúť aj v epiteli. Tu existujú rôzne typy, ktoré vznikajú z rôznych typov epitelu. Musia sa odlišovať od takzvaných adenómov, ktoré sú benígnymi nádormi epiteliálnych žliaz. Papilómy sú tiež benígne epiteliálne výrastky. Z dlaždicového epitelu sa môže vyvinúť karcinóm, potom sa hovorí o ... Karcinómy | Epitel

Aké sú štádiá mitózy? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!

Aké sú fázy mitózy? Bunkový cyklus, ktorý je zodpovedný za delenie buniek, a teda aj za proliferáciu buniek, možno rozdeliť na interfázu a mitózu. V interfáze sa DNA zdvojnásobí a bunka sa pripraví na nadchádzajúcu mitózu. Táto fáza bunkového cyklu môže mať rôznu dĺžku a ... Aké sú štádiá mitózy? | Mitóza - jednoducho vysvetlené!