Iliakálny hrebeň

Anatómia Ilium (os ilium) má niekoľko hmatateľných kostných bodov. Jedným z týchto bodov je iliakálny hrebeň (syn.: Iliaci hrebeň alebo lat. Crista iliaca) ako horná hranica ilium. Končí v prednej hornej iliakálnej chrbtici vpredu a v zadnej hornej iliakálnej chrbtici vzadu. … Iliakálny hrebeň

Punkcia kostnej drene Iliakálny hrebeň

Punkcia kostnej drene Punkciu kostnej drene je možné použiť na diagnostické účely (odber vzoriek) aj na terapeutické účely (odber kmeňových buniek na transplantáciu kmeňových buniek). Punkcia kostnej drene je indikovaná napríklad v prípade podozrenia na anémiu, leukémiu alebo metastázy do kostnej drene z rakoviny. Odber kostnej drene sa vykonáva po… Punkcia kostnej drene Iliakálny hrebeň

Ischium

Definícia Ischium (Os ischii) je plochá kosť ľudskej panvy. Hraničí s lonovou kosťou (Os pubis) a ilium (Os ilium) a tvorí s nimi takzvanú bedrovú kosť (Os coxae). Táto kosť spolu so krížovou kosťou uzatvára kompletný panvový kruh a tvorí tak základ… Ischium

Panvové dno

Úvod Panvové dno predstavuje u človeka spojivové tkanivo-svalové dno panvovej dutiny. Má rôzne funkcie a je rozdelený do troch vrstiev: Slúži na uzavretie panvového vývodu a na zaistenie polohy orgánov v panve. - Predná časť panvového dna (urogenitálna membrána),… Panvové dno

Choroby Panvové dno

Choroby Panvové dno sa môže v starobe uvoľniť a potom už nevykonáva funkcie popísané vyššie. V dôsledku nadváhy, chronického fyzického preťažovania, zlého držania tela alebo operácií v malej panve môže panvové dno predčasne ochabnúť a viesť k inkontinencii. U žien môže byť panvové dno oslabené aj pôrodom. Toto môže… Choroby Panvové dno

Napätie | Panvové dno

Napätie Cielené napínanie panvového dna je úloha, ktorú je veľmi ťažké vykonať bez inštrukcií. Aj keď panvové dno pozostáva zo zámerne ovládateľných svalov, je veľmi zriedkavé vedome napnúť tieto svaly samotné. Našťastie existujú cvičenia, ktoré môžu byť nápomocné pri napínaní svalov panvového dna. To… Napätie | Panvové dno

Panvové kosti

Všeobecné informácie Kostná panva (panvová kosť) pozostáva z dvoch bedrových kostí (Os coxae), kostrče (Os coccygis) a krížovej kosti (Os sacrum). Slúži na kĺbové spojenie chrbtice s dolnou končatinou. Kostná štruktúra sa navyše medzi pohlaviami líši kvôli anatomickým požiadavkám na ... Panvové kosti

Krížová kosť (Os sacrum) | Panvové kosti

Sacrum (Os sacrum) Krížová kosť je tvorená piatimi zrastenými sakrálnymi stavcami a skostnatenými medzistavcovými platničkami medzi nimi. Dolný bod (kaudálny) krížovej kosti sa nazýva apes ossis svätý, najvýraznejší bod v spodnej časti krížovej kosti sa nazýva promontorium. Sakrálny kanál (Canalis sacralis) predstavuje pokračovanie ... Krížová kosť (Os sacrum) | Panvové kosti