Spinózny proces

Tŕňový proces je predĺžením stavcového oblúka, ktoré začína v mieste najväčšej flexie a smeruje centrálne dozadu. V závislosti od toho, na ktorom stavci sa nachádza tŕňový proces, môže mať rôzne tvary. Na krčných stavcoch je tŕňový proces zvyčajne rozvetvený a držaný krátky, okrem 7. krčného stavca,… Spinózny proces

Kostrčový stavec

Synonymum: krátke: kostrč; Latinsky: Os coccygis Úvod Coccyx je mierne dopredu zakrivený úsek chrbtice, ktorý vzniká spojením 2-4 stavcov. Je to najnižšia (kaudálna) časť chrbtice, ktorá je spojená s krížovou kosťou cez chrupavkový sakrococygeálny kĺb. Anatómia Kostrčový stavec už neukazuje ... Kostrčový stavec

Ako je možné zabrániť poškodeniu stavcového oblúka? | Obratelný oblúk

Ako je možné zabrániť poškodeniu vertebrálneho oblúka? Niektoré zmeny na stavcovom oblúku, ako napríklad artróza alebo sťažnosti spôsobené nehodou, nie je možné preventívne liečiť. Športom a najmä vybudovaním chrbtových svalov však možno zabrániť nadmernému alebo nesprávnemu zaťaženiu a opotrebovaniu jednotlivých stavcov. Účasť… Ako je možné zabrániť poškodeniu stavcového oblúka? | Obratelný oblúk

Obratelný oblúk

Synonymá lat. Arcus vertebrae sa málokedy nazýva aj neurálny úklon Úvod Oblúková kosť je súčasťou každého stavca, a teda aj chrbtice. Vertebrálny oblúk sa spája so zadnou časťou tela stavca a spolu s ním tvorí stavec. Vertebrálne oblúky niekoľkých stavcov potom spolu tvoria miechový kanál… Obratelný oblúk

Aké sťažnosti sa môžu vyskytnúť? | Obratelný oblúk

Aké sťažnosti sa môžu vyskytnúť? Prípadné sťažnosti alebo symptómy, ktoré sa vyskytujú v vertebrálnom oblúku, mu zvyčajne nemožno priamo pripisovať. Pacienti skôr uvádzajú bolesti chrbta, ktoré postihujú celú chrbticu alebo len jednotlivé sekcie. Bolesť môže byť dôsledkom poranenia stavca alebo poškodenia nervov. Príkladom toho by bolo… Aké sťažnosti sa môžu vyskytnúť? | Obratelný oblúk

Telo stavcov

Chrbtica sa skladá z 24 stavcov, ktoré sú zase zložené z tela stavca a stavcového oblúka. Anatómia Anatómia tiel stavcov odráža špeciálnu funkciu chrbtice, ktorá na jednej strane zahŕňa ochranu miechy a na druhej strane ako dôležitý prvok ... Telo stavcov