Hrudný stavec

Synonymá Hrudná chrbtica, BWS, hrudná chrbtica Úvod Hrudné stavce patria k ľudskej chrbtici, začínajú pod siedmym krčným stavcom a končia v driekovej časti. Cicavce majú celkom dvanásť hrudných stavcov, ktoré sú tiež očíslované od Th1 do Th12. Tu znamená latinský výraz pars thoracica „časť hrudníka“ hrudníka ... Hrudný stavec