Lotilan

Výrobky Lotilaner boli schválené v EÚ v roku 2017 a v USA a mnohých krajinách v roku 2018 vo forme žuvacích tabliet pre psov a ako žuvacie tablety pre mačky (Credelio). Štruktúra a vlastnosti Lotilaners (C20H14Cl3F6N3O3S, Mr = 596.8 g/mol) patrí do skupiny izoxazolínov a existuje ako čistý enantiomér. Účinky Lotilaner (ATCvet QP53BE04)… Lotilan

Fluralaner

Výrobky Fluralaner je komerčne dostupný ako veterinárne liečivo vo forme žuvacích tabliet a ako prípravok na nakvapkanie (Bravecto). V mnohých krajinách bol schválený v roku 2015. Štruktúra a vlastnosti Fluralaner (C22H17Cl2F6N3O3, Mr = 556.3 g/mol) je v liečivách prítomný ako racemát. Je to benzamid substituovaný fluórovaným izoxazolínom. Účinky Fluralaner (ATCvet QP53BX05)… Fluralaner

Sarolan

Výrobky Sarolaner boli schválené v EÚ v roku 2015 a v mnohých krajinách v roku 2017 vo forme žuvacích tabliet pre psov (Simparica). Štruktúra a vlastnosti Sarolaner (C23H18Cl2F4N2O5S, Mr = 581.4 g/mol) patrí do skupiny izoxazolínov. Účinky Sarolaner (ATCvet QP53BX06) má antiparazitické vlastnosti proti blchám, kliešťom a roztočom. Indikácie na liečbu… Sarolan

Afoxolan

Výrobky Afoxolaner je komerčne dostupný vo forme žuvacích tabliet ako veterinárne liečivo pre psy (NexGard). V mnohých krajinách bol schválený v roku 2015. Štruktúra a vlastnosti Afoxolaner (C26H17ClF9N3O3, Mr = 625.9 g/mol) patrí do skupiny izoxazolínov. Účinky Afoxolaner (ATCvet QP53BX04) má insekticídne a akaricídne vlastnosti. Paraziti prijímajú účinnú látku, keď… Afoxolan