Argatroban

Produkty Argatroban je komerčne dostupný ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku (Argatra). V mnohých krajinách bol schválený v roku 2014. Štruktúra a vlastnosti Argatroban (C23H36N6O5S, Mr = 508.6 g/mol) je derivátom aminokyseliny arginínu. Účinky Argatroban (ATC B01AE03) má antitrombotické vlastnosti. Inhibuje tvorbu fibrínu, aktiváciu koagulačného faktora, ... Argatroban