amfetamíny

Produkty Amfetamíny sú komerčne dostupné ako liečivá vo forme tabliet, tabliet s predĺženým uvoľňovaním, kapsúl a kapsúl s predĺženým uvoľňovaním. Štruktúra a vlastnosti Amfetamíny sú deriváty amfetamínu. Je to metylfenetylamín štrukturálne príbuzný s endogénnymi monoamínmi a stresovými hormónmi epinefrínom a norepinefrínom. Amfetamíny sú racemáty a enantioméry. Účinky Amfetamíny majú sympatomimetiká, centrálne stimulanty, bronchodilatátory, psychoaktívne ... amfetamíny