Predplnená injekčná striekačka s adrenalínom (autoinjektor)

Produkty Predplnené injekčné striekačky (autoinjektory) s epinefrínom sú v mnohých krajinách komerčne dostupné od rôznych dodávateľov. EpiPen je schválený od roku 1997 a Jext od roku 2010. Takéto striekačky boli pôvodne vyvinuté pre armádu na podávanie protilátok proti chemickým zbraniam (napr. ComboPen v mnohých krajinách). Štruktúra a vlastnosti epinefrín (C9H13NO3, Mr = 183.2 g/mol)… Predplnená injekčná striekačka s adrenalínom (autoinjektor)