Suvorexant

Výrobky Suvorexant bol schválený v USA v roku 2014 ako prvé činidlo v skupine antagonistov orexínového receptora vo forme filmom obalených tabliet (Belsomra). Štruktúra a vlastnosti Suvorexant (C23H23ClN6O2, Mr = 450.9 g/mol) existuje ako biely prášok, ktorý je nerozpustný vo vode. Je to derivát benzoxazolu, diazepánu a triazolu. Účinky… Suvorexant

Lemborexant

Výrobky Lemborexant bol schválený v USA v roku 2019 vo forme filmom obalených tabliet (Dayvigo). Toto je druhé činidlo v skupine antagonistov orexínového receptora. Štruktúra a vlastnosti Lemborexant (C22H20F2N4O2, Mr = 410.42 g/mol) je pyrimidínový a pyridínový derivát. Existuje vo forme bieleho prášku a je prakticky nerozpustný vo vode. Účinky Lemborexantu… Lemborexant

Almorexant

Produkty Almorexant nie je komerčne dostupný. Spoločnosť Actelion a GlaxoSmithKline (GSK) v roku 2011 ukončila klinický vývoj z dôvodu nepriaznivých účinkov. Štruktúra a vlastnosti Almorexant (C29H31F3N2O3, Mr = 512.6 g/mol) je derivát tetrahydroizochinolínu. Štrukturálne súvisí s opioidným metopholínom. Účinky Almorexant má vlastnosti vyvolávajúce spánok. Je to selektívny a duálny antagonista… Almorexant