Amifampridín

Produkty Amifampridín je komerčne dostupný vo forme tabliet (Firdapse). V mnohých krajinách je schválený od roku 2012. Štruktúra a vlastnosti Amifampridín (C5H7N3, Mr = 109.1 g/mol) je v liečivách prítomný ako amifampridíniumfosfát. Je to pyridínový derivát 3,4-diaminopyridín. Amifampridín je štrukturálne úzko spojený s fampridínom (4-aminopyridínom), ktorý je tiež komerčne dostupný. Účinky amifampridínu… Amifampridín

Fampridín

Výrobky Fampridín bol schválený v USA v roku 2010, v EÚ v roku 2011 (2017) a v mnohých krajinách v roku 2019 vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním (Fampyra). V USA sa označuje ako dalfampridín (Ampyra). Štruktúra a vlastnosti Fampridín (C5H6N2, Mr = 94.1 g/mol) je pyridín nesúci aminoskupinu v polohe ... Fampridín