amygdalin

Výrobky Amygdalin nie je v mnohých krajinách schválený ako liek. Nemecký federálny inštitút pre drogy a zdravotnícke pomôcky (BfArM) ho klasifikuje ako „liek vzbudzujúci obavy“. Štruktúra a vlastnosti -Amygdalín (C20H27NO11, Mr = 457.4 g/mol) je kyanogénny glykozid, ktorý sa nachádza v relatívne vysokých koncentráciách v semenách mnohých kôstkových plodov. Tie obsahujú … amygdalin

florizin

Výrobky V mnohých krajinách nie sú komerčne dostupné žiadne hotové liečivé výrobky obsahujúce florizín. Florizín slúžil ako prekurzor moderných inhibítorov SGLT2, čo sú antidiabetiká podávané na liečbu cukrovky 2. typu. Štruktúra a vlastnosti Phlorizin (C21H24O10, Mr = 436.4 g/mol) je prírodná látka z kôry jabloní. Účinky Na rozdiel od moderných inhibítorov SGLT2, phlorizin ... florizin