Argánový olej

Produkty Arganový olej je komerčne dostupný ako čistý olej, voľne dostupný tovar, vo forme kapsúl a v mnohých kozmetických výrobkoch v rôznych kvalitách. Vďaka komplexnej výrobe a nízkym dodávkam je pravý arganový olej drahší ako bežné mastné oleje. Kmeňová rastlina Mastný olej (Arganiae oleum) sa získava z plodov ... Argánový olej